Debatt

Farvel til norsk skole!

  • Drammen
  • Forf>lektor
  • <forf>marita Aksnes<

SLUTTER I PROTEST. 29 år gamle Marita Aksnes er utdannet lærer. Nå slutter hun fordi hun synes norsk skolepolitikk er altfor dårlig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uendelig lang bærtur.

Etter at resultatene fra PISA-undersøkelsen ble offentliggjort, er debatten i full gang: Hva er det som er så galt med norsk skole ettersom elevene våre nok en gang havner langt ned på listene?Som ung lærer i videregående skole har jeg gjort meg noen erfaringer som i alle fall forteller meg at norsk skole er på en uendelig lang bærtur der man ikke vil finne bær, i beste fall noen visne blåbærbusker.

Med friskt mot.

I 1997 gikk jeg ut av videregående skole med relativt bra snitt. Jeg hadde bestemt meg for å bli lærer, og begynte med friskt mot på lærerutdanningen. Etter et halvt år begynte jeg å bli lei. Jeg lærte jo ikke noe nytt fordi det meste var repetisjon fra videregående. I naturfag gjorde jeg de samme forsøkene om igjen, og i matte gikk tiden stort sett til å regne i andre tallsystemer.Det verste var kanskje pedagogikk, et fag jeg egentlig hadde gledet meg til, men der opplevde jeg den mest upedagogiske læreren jeg noen gang hadde hatt. Jeg la frem mine tanker for studieveileder, og svaret jeg fikk, var noe overraskende: "Nå er jo ikke akkurat lærerutdanningen kjent for å ha så høyt nivå".Jeg sluttet etter dette året og gikk over til å studere de fagene jeg selv ønsket.

Et attraktivt yrke.

Læreryrket var likevel ikke noe jeg hadde lagt på hyllen. Jeg så på det å være lærer i videregående som et utrolig attraktivt yrke, så samtidig med at jeg avsluttet hovedfag, begynte jeg på praktisk-pedagogisk utdanning. Det første møtet med praktisk-pedagogisk var likevel noe komisk:Som erfarne studenter ble vi møtt med kommentarer om at "dette er det mest krevende studiet du noen gang kommer til å ta". Jeg humret litt for meg selv, vel vitende om at jeg samme høst skulle levere hovedfagsoppgave i komparativ lingvistikk. Nok en gang opplevde jeg paradokset å bli undervist av upedagogiske forelesere på en pedagogisk utdanningsinstitusjon.Etter fullført utdanning fikk jeg vikariat som høyskolelektor i norsk ved allmennlærerutdanningen på en høyskole. På nytt gjorde jeg meg diverse erfaringer knyttet til denne ekstremt viktige utdanningsinstitusjonen:Flere studenter manglet grunnleggende ferdigheter i norsk skriftlig, og jeg tenkte i mitt stille sinn — stakkars elever.Jeg erfarte også at man kan komme gjennom med det meste på lærerutdanningen, og at det faglige nivået ble lavt blant annet fordi fagbolkene var små og mange, dvs. den faglige fordypningen manglet. Ta for eksempel faget norsk på allmennlærerutdanningen, som i 2005 utgjorde 30 studiepoeng, noe som ikke er særlig mye ettersom studentene skulle fordype seg i faget, samtidig som de skulle lære å undervise i faget norsk. Det sier seg selv at 30 studiepoeng er altfor lite, 60 studiepoeng burde være et minimum for å undervise i et så grunnleggende fag, selv for lærere på barnetrinnet. Finnes det for øvrig noe mer viktig, utfordrende eller komplisert enn å lære et barn å lese, skrive og regne? Er det noen

lærere jeg har respekt for, så er det lærerne som får til dette!

Sjokkerende erfaringer.

Nå er jeg inne i mitt andre år som norsklærer på videregående skole, og nok en gang er erfaringene fra norsk skole sjokkerende. Jeg startet som en lærer med engasjement og pågangsmot, jeg så frem til rettebunkene nesten med glede, og jeg var stolt over yrket mitt. Dessverre er alt vendt til det motsatte, og jeg slutter som lærer til sommeren. Jeg er heller ikke alene, mange unge kolleger tenker på det samme. Hadde jeg vært 62, hadde jeg tatt hatten min og gått på flekken. Med lekkasje i begge ender kan lærerkrisen komme før man aner, og den kan bli dramatisk. Men hva er det som gjør at jeg slutter? Arbeidspresset er for stort, jeg jobber opp mot 50 timer i uken for å rekke å gjøre det jeg skal, og det jeg blir møtt med fra politikere og medier, er at jobben jeg gjør er for dårlig, elevene lærer ingenting. Og på toppen av alt er de siste uttalelsene fra Buskerud fylkeskommune at jeg arbeider for lite og må bli mer effektiv.

Fokuser på det positive.

Og for å ta et siste eksempel: Det innføres i disse tider nye tanker om vurdering der man skal fokusere på det positive på alle karakternivåer for at elevene skal oppleve mestring, noe jeg selvsagt ikke er mot.Men det kan også bety at når Ole Brumm får karakteren 2 på neste skriveoppgave i norsk, kan han få denne kommentaren: "Dette er bra, Ole Brumm. Nå er du 16 år, og du mestrer å sette sammen ord til setninger." Kjære utdanningsminister, kjære skolepolitikere: Kan dere være så snille og sette dere inn i arbeidssituasjonen til lærerne på videregående skole før dere overhodet kommer med mer kritikk av skolen eller foretar flere kutt, og kan dere for én gangs skylde spørre lærerne som tross alt har jobbet med elever i mange år, og som vet hva som gjør en skole god: Hva mener egentlig dere? Ingen kan uttale seg om skole basert på egne erfaringer fordi de har gått på skolen selv. Det blir like håpløst som at jeg skal uttale meg om politiyrket fordi jeg er vokst opp med en far som er politi.

150 oppgaver ...

En lærers skoledag består faktisk av mer enn å ha undervisning. Timer skal forberedes, 150 oppgaver skal vurderes og kommenteres før jul, det er innført nye læreplaner med nye emner du må lese deg opp på, undervisningsopplegg skal diskuteres, vurderingskriterier skal lages, du skal selv utvikle dine digitale ferdigheter hjemme på kveldstid etter at den ni timer lange arbeidsdagen er over, og du vet du skulle tatt en prat med Ole Brumm for å høre hvordan det egentlig går siden honningkrukken snart er tom og energien er brukt opp.

Engasjert lærer.

Dette tar faktisk tid, enten politikerne tror det eller ei. Skal elevene oppleve en engasjert lærer som gir dem tilpasset opplæring og god undervisning, så trenger faktisk læreren litt overskudd, et liv utenom skolen og faglig påfyll utover to kursdager i året. Og utfordringen går her til mediene: Gi en realistisk beskrivelse av lærernes arbeidssituasjon der dere viser en viss grad av innsikt i det dere skriver om. Kort oppsummert: Jeg valgte å bli lærer fordi jeg mente det var et viktig og spennende yrke. Jeg velger å slutte som lærer fordi jeg blir sett på og behandlet som inkompetent og ineffektiv av både skolepolitikere, skoleeiere og medier.

Les mer om

  1. Debatt