Kort sagt, onsdag 4. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

22. juli og mediene. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Pressen og 22. juli

I Aftenposten 1. august svarer generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening på mitt innlegg 15. juli. Jeg skrev at deler av norsk presse ikke alltid evnet å legge til rette for vanskelige og viktige debatter etter 22. juli.

Som dessverre ofte er tilfelle i den offentlige samtalen om 22. juli, virker Jensen å lese mitt innlegg som en sterkere kritikk av seg selv enn det det faktisk er belegg for i teksten.

Heldigvis har norsk presse allerede vist stor vilje til refleksjon i tiden som har gått siden mitt innlegg sto på trykk. Den aktuelle formuleringen jeg omtalte som knebling, ble beklaget av Dagens Næringsliv 20. juli.

Dagbladets Marie Simonsen skrev samme dag om temaet i kommentaren «Ofrene som ble kneblet». Hun mener mediene bidro til å gjøre det vanskelig for de overlevende å ytre seg om de politiske sidene av terrorangrepet.

Kulturredaktør i Bergens Tidende Frode Bjerkestrand slutter seg i stor grad til Simonsens påstander. BT har sagt at de i dag ikke ville publisert en kronikk med sterke anklager mot AUF. «Tida er moden for ein gjennomgang av pressedekninga om 22. juli», skriver BT på lederplass 23. juli. Kommentator Morten Myksvoll har også skrevet om temaet.

Adresseavisens Kato Nykvist og Trygve Lundemo har uttrykt at pressen ikke klarte å legge til rette for viktige og vanskelige debatter etter 22. juli. Medier24 har også bidratt konstruktivt til å skape rom for en vanskelig debatt.

Dette er ikke en uttømmende liste, for norsk presse har hatt en svært åpen og levende debatt om temaet siden debatten startet for flere uker siden. Pressens vilje til selvrefleksjon har vært stor og fortjener honnør.

At store deler av norsk presse nå viser vilje til å se på 22. juli-dekningen og lære av eventuelle feilskjær, er imponerende. Det betyr selvsagt heller ikke at alle må være enige om alt, eller at noen skal bli syndebukker.

Elin L’Estrange, Utøya-overlevende