Debatt

Smittevernansvarlige i norske helseforetak gir full støtte til Folkehelseinstituttet

 • 35 smittevernansvarlige i norsk helsevesen
Vi har over tid, og med undring, fulgt medienes stadige dekning av covid-19-innspill fra trioen Bjørg Marit Andersen, Jørn Klein og Gunnar Hasle, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser den nye testestasjonen for koronasmitte ved Hurtigruteterminalen i Bergen,

Vårt forhold til Folkehelseinstituttet er svært godt. Smittevernmiljøene vi representerer, har full tiltro til deres kompetanse og vurderinger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi som skriver dette innlegget, er overordnet smittevernansvarlig personell ved sykehus i alle landets helseregioner som det siste halve året har behandlet pasienter med covid-19-sykdom. De aller fleste av oss er spesialister i infeksjonssykdommer eller mikrobiologi med lang yrkeserfaring.

Vi har over tid, og med undring, fulgt medienes stadige dekning av covid-19-innspill fra trioen Bjørg Marit Andersen, Jørn Klein og Gunnar Hasle.

De rakker ned på Folkehelseinstituttet (FHI) med usaklige påstander om ikke å tåle kritikk, feil håndtering av pandemien og tilfeldige tiltak som mangler kunnskapsgrunnlag.

Mest går kritikken på at FHI ikke følger deres gjentatte krav til maksimeringstiltak og om å imøtekomme forsøk på å «informere dem» (Klein), spesielt om behovet for generell bruk av munnbind. Dette til tross for saklige begrunnelser og redegjørelser fra FHI sin side.

Nok er nok

De fleste av oss har stort sett tenkt «la dem bare holde på», og at FHI jo håndterer dette. Å ta til motmæle har vi til nå vurdert bare ville øke oppmerksomheten rundt disse medieyndlingene og deres kjepphester.

Men etter Dagsrevyens oppslag 25. august føler vi at nok er nok. Ikke minst gjelder det oppfølgende nettsaker (NRK Vestfold og Telemark) der det blant annet fremsettes generelle påstander om at FHI mangler smittevernkompetanse (Andersen), og at «mange i helsevesenet ... ikke tør uttale seg offentlig av frykt for konsekvensene» (Klein og Andersen) – hvilke nå de skulle være.

 • Kritiserer FHI for dårlige smittevernråd: – Nå dilter Norge motvillig etter Europa

Vårt forhold til FHI er svært godt. Smittevernmiljøene vi representerer, har full tiltro til deres kompetanse og vurderinger.

FHI har helt fra pandemien var et faktum, uopphørlig presentert og revidert gode anbefalinger basert på tilgjengelig kunnskapsbasert litteratur om covid-19. De lanserte tidlig en omfattende webbasert database over covid-1-litteratur som vakte internasjonal oppmerksomhet.

Selvfølgelig er det noen ganger nyanser i faglige vurderinger. Men ansatte ved FHI har vært lydhøre for innspill fra oss og andre relevante fagmiljøer, i en erkjennelse av at erfaringen som gjør at tiltak kan korrigeres, oppstår der slagene står.

Og i motsetning til hva kritikerne hevder, har FHI i stor grad anbefalt bruk av velkjente, praktiske smitteverntiltak, som både er gjennomførbare og har vært lansert til rett tid.

Les også

En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer

«Ledende smitteverneksperter»?

Til slutt vil vi ta avstand fra at de tre kritiske kollegene presenteres som «blant landets ledende smitteverneksperter». I våre øyne er ingen av dem det.

Professor emeritus Andersen er vel kjent som mangeårig opponent til alle kolleger som ikke deler hennes faglige ståsted. I den grad hun fremstår som ekspert, gjelder det ikke blant majoriteten av dem som jobber med smittevern i sykehus i Norge, og i hvert fall ikke blant underskriverne av dette dokumentet.

De øvrige to aktører har knapt noen praktisk smittevernerfaring hverken fra primær- eller spesialisthelsetjenesten. Fremfor alt må vel enhver lure på hvorfor deres kraftige og stadige kritikk fremsettes i et land som har håndtert pandemien bedre enn de aller fleste andre.

Per Espen Akselsen, smittevernoverlege, Haukeland universitetssykehus HF

Anne Mette Asfeldt, rådgivende smittevernoverlege, Finnmarkssykehuset Kompetansesenter i smittevern, Helse nord

Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund, regional hygienesykepleier, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst

Bjørn Brandsæter, avdelingsoverlege/smittevernansvarlig, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Anita Wang Børseth, smittevernrådgiver/prosjektleder, St. Olavs hospital
Trine Finnes, smittevernoverlege, Sykehuset Innlandet HF

Kaja Linn Fjeldsæter, regional smittevernoverlege, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

Unni Fosse, smittevernsykepleier, Voss sjukehus, Helse Bergen HF

Kari H. Furevik, seksjonsleder, Helse Førde HF Fag og Utviklingsavdeling, Seksjon for kvalitet og pasienttryggleik

Merete E. Gjerde, smittevernrådgiver, Helse Bergen HF

Bent Are Hansen, overlege Helse Førde, Fag og Utviklingsavdeling, Seksjon for kvalitet og pasienttryggleik

Jon Birger Haug, smittevernoverlege, Sykehuset Østfold HF

Silje Bakken Jørgensen, smittevernoverlege, Akershus universitetssykehus HF

Kristin Stenhaug Kilhus, smittevernoverlege, Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse vest

Jorunn Kleiva, smittevernsykepleier, Regionalt kompetansesenter for smittevern, Helse vest

Siv Anita Kvaal, regional smittevernrådgiver, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

Egil Lingaas, avdelingsleder, Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF

Merete Lorentzen, smittevernsykepleier, Kompetansesenter i smittevern Helse nord

Marit Mathisen, fagsjef smittevern, Helse Stavanger HF

Susann Muri, smittevernsykepleier, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Torni Myrbakk, smittevernoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Trine Nordstrøm, smittevernoverlege, Sørlandet sykehus HF

Torunn Nygård, smittevernoverlege, Oslo universitetssykehus

Randi Ofstad, smittevernoverlege, Helse Fonna HF/Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Dorthea Hagen Oma, smittevernoverlege, Helse Bergen HF

Ragnhild Raastad, smittevernoverlege, Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF

Andreas Franz Radtke, smittevernoverlege, St Olavs hospital

Ylva Sandness, avdelingssjef, Avdeling for smittevern, Vestre Viken HF

Marjut Anneli Sarjomaa, smittevernoverlege, Sykehuset Telemark HF

Dagfinn Skaare, smittevernoverlege, Sykehuset i Vestfold HF

Jon Sundal, overlege, Helse Stavanger HF

Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege, Nordlandssykehuset HF

Cecilia Tomter, fagleder smittevern, Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet Sykehuset Innlandet HF

Malin S. Thulesius, smittevernlege, Sunnaas sykehus HF

Maria Vandbakk-Rüther, seksjonsoverlege smittevern, Sykehuset i Vestfold HF

Mette Walberg, smittevernoverlege Vestre Viken HF

 1. Les også

  Trengsel i gangene og fulle klasserom. Smittevernet på skolen er ikke godt nok, mener lærere.

 2. Les også

  Folk dør, men hotellbuffet skal vi ha! | Kaveh Rashidi

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Smittevern
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Debatt