Debatt

Kvinner må lære seg å spare | Håkon Hansen og Ingjerd Blekeli Spiten

 • Håkon Hansen
  Leder for sparing og forvaltning i DNB
 • Ingjerd Blekeli Spiten
  konserndirektør personmarked, DNB
Våre tall viser at menn sparer mer enn kvinner. Denne forskjellen er mer enn lønnsforskjellen skulle tilsi, skriver artikkelforfatterne.

For at kvinner skal være med og styre verden, må de eie den.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Likestillingskampen har snart sikret lik lønn for likt arbeid, men hvorfor er det fortsatt slik at menn sitter på det meste av kapitalen – og makten?

Det er et massivt kapitalgap mellom kvinner og menn i Norge. Uten å tette dette gapet kommer vi dessverre aldri i mål med likestillingen. For at kvinner skal være med og styre verden, må de eie den.

Håkon Hansen er leder for sparing og forvaltning i DNB

Norske menn har 132 milliarder mer i formue enn kvinner, og i fjor fikk norske menn utbetalt 46,4 milliarder i aksjeutbytte. Kvinner fikk 11,6 milliarder. 80 prosent av de privateide verdiene på Oslo Børs er eid av menn. Kapitalgapet handler om eierskap til verdiene vi skaper i fellesskap. Og eierskap er makt. Derfor er kapitalgapet så viktig.

Kvinner kommer dårligst ut

Men gapet handler ikke bare om investorer i dress. Det handler også om hva vanlige folk med vanlig inntekt faktisk bruker pengene sine på. Det handler om at kvinner jevnt over kan mindre enn menn om økonomi, og at kvinner i mindre grad investerer pengene sine i det som skaper verdier på sikt.

Ingjerd Blekeli Spiten er leder for personmarkedet i DNB.

Penger er ikke alt. Men de er tross alt mye. Penger er makt. Penger er valgfrihet og gir selvstendighet. I eget liv og i samfunnet. ​

Kapitalgapet er et samfunnsproblem, fordi det er strukturelt og gjennomgående på alle arenaer. I alle sammenhenger vi kan måle økonomiske forskjeller mellom kjønnene kommer kvinner dårligst ut.

Fremskrivninger analyseselskapet Menon har gjort for DNB, viser at gapet i lønnsinntekt kan tettes om 33 år hvis dagens utvikling fortsetter. Det er bra. Likevel viser den samme analysen at kapitalgapet vil fortsette å øke selv om vi oppnår likelønn.

Dersom ikke flere kvinner begynner å sette pengene i spareformer som historisk har gitt større avkastning, så vil trolig forskjellen i kapitalinntekt øke.

Menn ligger an til å øke forspranget

Våre tall viser at menn i snitt sparer mer enn kvinner, og også mer enn lønnsforskjellen skulle tilsi. Vi ser også at menn i større grad enn kvinner setter pengene sine i spareformer som gir høyere avkastning enn det kvinner gjør. Og flere menn enn kvinner har et aktivt forhold til investeringer, både når det gjelder sparing og pensjon.

Kort fortalt betyr dette at norske menn i snitt er rikere enn norske kvinner og ligger an å øke forspranget enda mer.

Kapitalgapet handler om rettferdighet her og nå, men også om en rettferdig alderdom. Kvinner lever lenger enn menn og har i snitt lavere pensjon. Selv om vi håper og tror at andelen kvinnelige minstepensjonister kommer til å falle i årene fremover fordi mange flere kvinner er i arbeid nå enn da dagens pensjonister var i yrkesaktiv alder, er det fortsatt slik at kvinner tjener mindre enn menn, de jobber mer deltid og oftere i bransjer som har pensjonsordninger på minstenivå.

Les også

Norske kvinner scorer dårligere enn menn på denne testen om økonomikunnskaper. Men i denne familien er det kvinnen som er «finansministeren».

Kapitalgapet handler også om samlivsbrudd

Kapitalgapet handler dessuten om samliv, og spesielt samlivsbrudd. Våre undersøkelser viser at færre kvinner enn menn opplever at de ville klart seg greit økonomisk ved skilsmisse eller brudd.

Hva er så løsningen? Etablerte og historiske strukturer har vist seg krevende å endre over natten. Samtidig viser utviklingen av lønnsstatistikken at det er mulig å redusere forskjellene litt hvert år, og over tid gjøre verden litt mer rettferdig.

Men vi løser dessverre ikke kapitalgapet ved å knekke noen promille på lønnsgapet i året. Vi må rett og slett spare mer i alle faser av livet, og som Norges største finanskonsern vil vi i DNB ta vår del av ansvaret.

Les også

6 grunner til at kvinner scorer dårligst på økonomikunnskaper

Vi må snakke om penger

Vi har bestemt oss for å snakke med alle kvinner i hele Norge om dette. Og alle menn. Mange ganger, hele det neste året. Vi vil oppfordre til å ta samtalene hjemme, i vennegjengen, på jobben, i garderoben. Og vi har bestemt oss for å få så mange som mulig med oss på å komme i gang – enten det er å opprette sin første sparekonto – eller det er å investere i fond – eller det er å satse på drømmen om å starte for seg selv.

Samtidig må vi som samfunn gjøre mye mer for å redusere skjevhetene raskere.

Vi trenger et kunnskapsløft om økonomi blant norske kvinner. Det starter allerede i barneskolen.

Vi trenger et likestillingsløft i hele økonomien – og vi må måle hvordan ulike politiske tiltak slår ut for kvinner og menn i langt større grad. Og så trenger vi en debatt om incentiver. Er det noe politikerne våre kan gjøre for å få flere kvinner til å spare, investere, være med å eie verdiene vi skaper i fellesskap og dermed være med å styre utviklingen av selskapene på børsen?

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Sparing
 2. Likestilling
 3. Personlig økonomi
 4. Kapital
 5. DNB