Debatt

Aftenposten skaper et feilaktig inntrykk av politiets evne og kapasitet | Tone Vangen

  • Tone Vangen
    Tone Vangen
    Beredskapsdirektør i Politidirektoratet
Terrorangrepet i Bærum var svært alvorlig, og det er helt nødvendig at vi trekker ut kunnskap vi kan lære av, på alle nivåer i politiet, skriver Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet

Politidistriktenes operative ledelse er blitt betydelig styrket de senere årene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

I en artikkel publisert i Aftenposten 11. juli blir bemanningen ved Politiets situasjonssenter (PSS) trukket frem for å belyse politiets beredskap. I artikkelen betegnes situasjonssenteret som ligger i Politidirektoratet, som et «terrorsenter».

Når det står at «store deler av døgnet er det kun én person på vakt i politiets terrorsenter», er artikkelen egnet til å skape et feilaktig inntrykk av politiets evne og kapasitet til å håndtere alvorlige hendelser.

Operasjonssentralene er blitt styrket

Politiet skal være en lærende organisasjon. Etter terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019 besluttet politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) å sette ned et uavhengig utvalg til å evaluere hendelsen.

Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet

Evalueringsutvalget har nylig kommet med sin rapport med konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av hendelsen. Det skal vi følge opp.

Politiet er organisert slik at det er det enkelte politidistrikt som leder politioperasjoner innad i sitt distrikt. Det gjelder også ved terror og andre alvorlige hendelser. Operasjonssentralene, som er politidistriktenes operative ledelse, er blitt betydelig styrket de senere årene.

Les også

Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

Dette var et av flere viktige oppfølgingstiltak etter 22. juli for å styrke politiets krisehåndteringsevne.

Vil legge nye planer

Politiet har i tillegg nasjonale bistandsressurser som kan respondere raskt, og som kan bistå alle landets politidistrikter ved ekstraordinære hendelser.

Situasjonssenteret i Politidirektoratet, som Aftenposten skriver om, skal ivareta direktoratets rolle ved ulike alvorlige hendelser. Politidirektoratet er ansvarlig for nødvendig samordning og prioritering av innsats som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikt.

Les også

Politiaksjonen etter moskéangrepet minner om 22. juli | Andreas Slettholm

Videre skal direktoratet ivareta nødvendig koordinering med andre relevante etater, og det har et særskilt ansvar for at Justis- og beredskapsdepartementet varsles og informeres.

Evalueringsutvalget fremhever i sin rapport at det er behov for å klargjøre hva som er forventet av situasjonssenteret i Politidirektoratet under større hendelser. Det er vi enige i, og vi vil lage en plan knyttet til oppfølgning av funn i rapporten.

Må lære av Bærum-angrepet

Under terrorhendelsen i Bærum fantes det muligheter for forsterkning av situasjonssenteret, som ikke ble fullt ut utnyttet.

I dag er det stort fokus på at terskelen for forsterkning skal være lav. Det er også etablert nye rutiner knyttet til oppfølgning av trusselvurderinger, slik at det sikres at nasjonale tiltak blir iverksatt dersom det er nødvendig.

Les også

Vi sa «aldri mer» etter 22. juli. Så kom dette angrepet. | Atta Mohammed

Situasjonssenteret i Politidirektoratet ble etablert i 2016, og det er fortsatt en relativt ny enhet i politiets organisasjon. Terrorangrepet i Bærum var svært alvorlig, og det er helt nødvendig at vi trekker ut kunnskap vi kan lære av, på alle nivåer i politiet.

Evalueringsutvalget peker på mye som har fungert bra, og det skal vi ta med oss videre. Rapporten har gitt oss viktig kunnskap til å sette retning for den videre utviklingen av politiet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. PST
  2. Beredskap
  3. Terror
  4. Samfunnssikkerhet
  5. Bærum