Fritt frem for smitte i skolen | Linda Salomonsen

Med økende smitte, ikke minst blant de unge, mener vi statsråd Guri Melby (V) og skoleetatene må ta ansvar for at elever og lærere skal være trygge på skolen, skriver Linda Salomonsen. Bildet er fra april, da barneskolene igjen kunne åpne etter å ha vært stengt i seks uker.

Som lærer i Osloskolen går jeg og mange med meg rundt med klump i magen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skolestarten nærmer seg. Som lærer i Osloskolen går jeg og mange med meg rundt med klump i magen. Smitten øker i byen vår, særlig blant de unge, altså våre elever. Likevel er smitteverntiltak i skolen nærmest fraværende.

Kinoer sliter fordi de må ha to tomme stoler mellom hver tilskuer, og utesteder stenges hvis de bryter én-meters-regelen. Men skolene er fritatt for slike krav. Der gjelder hverken kravet om én meter avstand, maksimalt 20 i én gruppe eller færre enn 200 samlet på ett sted.

«Business as usual»

I praksis betyr det at livet på skolen er omtrent som før koronaen rammet oss. Myndighetene kaller det «gult nivå», men bortsett fra at karantenereglene gjelder, og at alle skal holde seg hjemme hvis de er syke, er det «business as usual».

  • Ungdomsskole- og videregåendeelever klemmer, holder hender og sitter på hverandres fang.
  • Enkelte vasker hendene ofte, andre nesten aldri.
  • Lærerne underviser som regel mange ulike klasser og vandrer fra «kohort» til «kohort».
  • Elevene bytter «kohort» hver gang de har fag med elever fra andre klasser, og de er sammen på tvers av «kohortene» i friminuttene.

Kohort-begrepet har rett og slett ingen betydning på ungdoms- og videregående skoler, med mindre «kohort» skal tolkes som «dem man til enhver tid er sammen med».

Linda Salomonsen, lærer i Osloskolen, er bekymret.

Vi står hjelpeløse

I denne situasjonen står både lærere og elever hjelpeløse. Til forskjell fra andre yrkesgrupper har vi lærere ingen mulighet til å beskytte oss mot smitte på jobb.

Andre oppfordres til fortsatt hjemmekontor, skjermes fysisk fra kunder eller bruker beskyttelsesutstyr. Vi må være fysisk til stede på skolen, uten hverken avstandsregler, beskyttelsesutstyr eller gode hygienetiltak.

Det samme gjelder elevene, som er helt ubeskyttet dersom en i deres nærhet er smittet. Hver enkelt kan selvsagt vaske hender og bruke maske, men det har liten effekt hvis bare noen få gjør det. Skal ungdom bruke maske, må det komme et påbud.

Med økende smitte, ikke minst blant de unge, mener vi statsråd Melby og skoleetatene må ta ansvar for at elever og lærere skal være trygge på skolen. De må komme med konkrete tiltak, ikke bare meningsløse utsagn som at «én klasse er en kohort», eller «vi er på gult nivå i skolene».

Skoledagen må organiseres slik at mennesker slipper å være tett sammen. Man kan for eksempel strekke skoledagen eller ha delvis hjemmeundervisning, slik at ikke alle elevene er på skolen samtidig, samt påby bruk av maske.

Sikkerhet er viktigst

Guri Melby sier til Dagbladet 7. august at «å holde skolene åpne har høyeste prioritet». Vi oppfordrer statsråden til å ha sikkerhet og helse som høyeste prioritet. Viktigst er å ikke utsette noen for koronasmitte. Men det er også viktig å beholde skolene åpne.

Hvis mange lærere smittes eller må i karantene, vil skoler måtte stenge. Om kunnskapsministeren virkelig vil at skolene skal fungere, bør hun iverksette effektive tiltak, slik at ikke elevers og læreres helse settes på spill. Da kan vi igjen yte vårt beste. Ingen gjør det med en klump i magen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter