Debatt

En «cisforståelse» | Lisa Nøttseter

  • Lisa Nøttseter
    Lisa Nøttseter
    Dansekunster
Lisa Nøttseter, dansekunstner.

Selv om jeg ikke identifiserer meg med typiske «damegreier», vil alle som ser meg, fort plassere meg i kategorien kvinne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg følger transdebatten med interesse, men den inneholder noen antagelser og forenklinger som ikke tjener noen.

Cis-kjønnede defineres som mennesker som identifiserer seg med sitt biologiske kjønn ved fødsel, mens transkjønnede ikke identifiserer seg med sitt biologiske utgangspunkt. At alle mennesker «vet med seg selv» hvilket kjønn de er, uavhengig av hvilken kropp man har, blir for mange å snu alt på hodet.

Ser ut som en kvinne

Jeg registrerer at jeg er i besittelse av den kvinnelige sorten reproduksjonsorgan, og jeg ser stadig en kvinne i speilet. Med årene og kiloene som har kommet til, er hoftene og puppene blitt mer fremtredende, og det er ingenting androgynt å se.

Selv om jeg ikke identifiserer meg med typiske «damegreier», vil alle som ser meg, fort plassere meg i kategorien kvinne. Jeg har ikke på noe tidspunkt ønsket å se sånn ut, men jeg registrerer at dette er meg. At man ikke er i sterk opposisjon til det kjønnet man er født med, betyr ikke at man må identifisere seg med det, hverken kroppslig eller sosialt.

Gått glipp av viktig informasjon?

Jeg har spurt flere cis-venner om de «vet» i seg selv hvilket kjønn de er. Stort sett registrerer folk at de er født med en type kropp, og det har de forholdt seg til. Noen har et bevisst forhold til å utfordre kjønnsstereotypiene, andre ikke.

Kanskje vi har gått glipp av viktig informasjon i debatten fordi cis-menneskene ikke har klart å formidle at mange ikke har en opplevelse av kjønnsidentitet løsrevet fra kroppen.

Transdebatten har en forståelse av cis som hviler på en identifisering med eget biologisk kjønn. Koblet med en idé om indre visshet om sin kjønnsidentitet, kan man trekke forhastede konklusjoner.

Når valget står mellom å forstå seg selv som enten cis eller trans, kan konklusjonen bli at hvis jeg som biologisk kvinne ikke har denne «kvinne-følelsen», ja, da må jeg vel være trans.

Indre opplevelse av kjønn

Selv om det i dag ikke har en egen term, må det være greit å mangle en indre opplevelse av kjønnsidentitet. Kvinne, javel. Mann, ok. Vi forholder oss. Vi er mennesker.

Vi velger ikke selv høyde, vekt, farge, forbrenning, spenst, funksjonsnivå, behåring osv. En del av dette kan trenes, endres, kamufleres og opereres, men utgangspunktet er gitt. Likevel blir folk i økende grad gitt ansvar for sitt utseende. Omkvedet er at du har ansvaret for hvordan andre oppfatter deg.

Mennesker kan aldri reduseres til den overflaten vi presenteres for. Jeg vil ikke være med på at å manipulere sin egen oppvisning av seg selv er et viktig prosjekt.

Uendelig univers

Går det an å ha et samfunn hvor alle blir sett som den de dypest føler at de er? Jeg tror ikke det. Vi har uendelige univers inni oss. Vi er for komplekse, selvmotsigende og fantastiske til at det finnes en fremtoning som kan yte oss rettferdighet.

Vi bør øve på å oppdage oss selv og hverandre igjen og igjen. Ikke låse oss fast, men tåle prosess og endring. Vi må kunne lete og leke med identiteter uten at eksperimenteringen blir bindende.

Vi kan ikke styre andres oppfatning av oss. Det er ikke engang mulig å få oversikt over seg selv.


Vil du lese mer fra kjønnsdebatten? Ta en titt på disse:

Les også

  1. Et romsligere samfunn kan gjøre behovet for kroppsjusterende behandling mindre | Ketil Slagstad og Anne Kveim Lie

  2. Helsedirektoratet kommer med uforsvarlige retningslinjer for kjønnsinkongruens | Fem leger

  3. Svært få transpersoner som får behandling, angrer | Espseth & Jentoft


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kjønn
  2. Kropp