Frykt for at flere skal bruke narkotika, er en god grunn til ikke å legalisere | Martine Tønnessen

  • Martine Tønnessen
Når det kommer til påstander om at cannabis ikke er så skadelig, er jeg uenig, skriver KrFU-leder Martine Tønnessen (bildet).

Å legalisere noe er å gjøre det lettere tilgjengelig for alle.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Normal Norges styreleder André Nilsen skriver i Aftenposten 1. oktober at frykt for at flere skal bruke det, ikke er en god nok grunn til å være imot legalisering av cannabis.

Jeg er uenig: Frykten for at flere skal bli rusavhengige, er en god grunn for en politisk mening.

Rar bruk av Colorado-tall

Normal Norge snakker om legalisering av cannabis, men organisasjonen vil også legalisere andre narkotiske stoffer. Cannabis er bare stedet man må starte.

Å legalisere noe er å gjøre det lettere tilgjengelig for alle.

Nilsen viser til at cannabis er blitt legalisert i Colorado, og skriver at «forskningen fra amerikanske helsemyndigheter viser at legalisering ikke fører til økt bruk blant den mest sårbare gruppen: 12–17-åringer».

Dette er rar bruk av tallene og gir et helt skjevt bilde.

For alle andre aldersgrupper har bruken av cannabis økt etter legaliseringen i Colorado.

I tillegg er det jo slik at cannabis er legalisert med en aldersgrense på 21 år. Dermed er cannabis akkurat like ulovlig for 12-17-åringer i dag som det var tidligere.

For aldersgruppen Nilsen peker på, ser man også en økning, men funnene fra studien er ikke-signifikante.

«Gateway drug»

Når det kommer til påstander om at cannabis ikke er så skadelig, er jeg uenig. Ikke alle som prøver cannabis, blir rusmisbrukere eller havner på kjøret. Men det finnes også en del som gjør det, og skadevirkningen av cannabisbruk er annerledes enn med det mer kjente rusmiddelet alkohol.

For mange er nettopp cannabis et «gateway drug» inn i tyngre rusmidler, men det er også mulig å bli avhengig av cannabis i seg selv.

Ved å hevde at cannabis- og narkotikabruk ikke egentlig er skadelig, håner legaliseringsrøstene dem som lever med et rusproblem eller avhengighet.

Normal Norge setter de suksessfulle, de som kan røyke cannabis og bruke narkotika uten at det får store konsekvenser, foran dem som ikke er det. Primærfokuset er individets frihet til å velge selv, ikke hva det vil ha å si for barna, familien eller samfunnet som helhet.

At cannabis ikke skader andre enn dem som bruker det, er feil. For dem som lever tett på, har det mye å si, men det er heller ikke slik at alle som bruker cannabis, bare sitter hjemme i stua. Et enkelt eksempel: Antallet trafikkulykker der en av sjåførene testet positivt for cannabis øker i amerikanske stater som har legalisert.

Fra justis til helse er rett vei

Ruspolitikk er ikke enkelt, for det er (minst) to svært ulike grupper som skal nås: rusmisbrukeren som er avhengig, og de som røyker hasj på fest eller bare innimellom.

Jeg vil ikke avvise alle ruspolitiske forslag og mener for eksempel at det å flytte oppfølgingen av rusmisbrukere fra justis til helse, er rett vei å gå. Men å legalisere narkotika mener jeg er feil.

Da fjerner vi terskelen det er å bruke noe som er ulovlig, og sender signal om at stoffene er helt greie å bruke.

Å frykte konsekvensene er en god grunn til å si nei til legalisering. Sunn fornuft tilsier også at å legalisere noe som frem til nå har vært ulovlig, vil føre til at flere bruker det. Derfor bør politikerne stå fast på at narkotika ikke skal legaliseres.