Debatt

Kort sagt, onsdag 2. oktober

  • Debattredaksjonen

Helsetjenester i en digital tidsalder. Skogsdød. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sykmelding på telefon er ikke ok!

Er det OK å bli sykmeldt i dagevis av ukjent lege? Bli henvist til sykehus og spesialist? Få antibiotika for ørebetennelse uten undersøkelse? Aftenposten lanserte gladnyheten Helsetelefonen til oss med Akort. Et tilbud også gitt av Apotek 1. Sist ute er Schibsted.

Antibiotikaresistens er en av vår tids største utfordringer. Derfor er tilbudet påfallende, ikke minst sett i lys av hovedoppslaget dagen før: I Europa tar resistente bakterier livet av 33.000 mennesker hvert år. Helsetelefonen tilbyr telefonhelsetjenester, betjent av helsepersonell. Det er bra, jeg hilser denne type tjenester velkommen. Mye kan løses digitalt. Jeg har erfaring med tjenestene på Legevakt Vest. Det er et bra supplement, men som må reguleres.

Helsemyndighetene må reagere på uforsvarlig foreskriving av analgetika (smertestillende midler) og antibiotika. KRY mistet retten til å utstede sykmelding. Er det fritt frem for andre aktører? Flere leger har mistet retten til å skrive ut sykmelding etter reaksjoner fra Nav, mens andre uhindret kan utstede sykmelding til ukjente pasienter over video. Henger dette på greip? Retningslinjene må overholdes. Nav: «En sykmelding skal bygge på personlig undersøkelse.» Dette er ikke ok!

Kari Lise J. Eidjar, fastlege og daglig leder Legevakt Vest


Fisken døde, ikke skogen

Det er riktig som Øivind Lone skriver 24. september at Norge hadde fiskedød, men ikke skogdød. Det store forskningsprosjektet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» (1972–1980) viste at fisk i utsatte vassdrag døde. Ingen virkning ble funnet på skogen. Men det var bekymring for skogen som startet prosjektet. I begynnelsen av 1980-årene ble Tyskland rammet av «skogdød», og sur nedbør fikk skylden. Det fikk tyskerne til å snu i forhandlingene om begrensning av sur nedbør, og internasjonale avtaler ble snart inngått.

Med den tyske «skogdøden» på 80-tallet våknet frykten igjen i Norge. Heller ikke nå ble skader påvist. Men troen holdt seg. Så sent som i 1993 refset miljøvernminister Thorbjørn Berntsen England for omfattende ødeleggelse av norsk skog (Dagbladet og Aftenposten, 19. august, 1993).

Nils Roll-Hansen, professor emeritus, Universitetet i Oslo.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Helseindustrien
  3. Debatt
  4. Porno
  5. NRK
  6. Aftenposten