Debatt

Gi fedre en selvstendig rett på foreldrepenger! | Øystein Lorvik Nilsen

  • Øystein Lorvik Nilsen
    Øystein Lorvik Nilsen
    Far, Oslo

Øystein Lorvik Nilsen gikk i «fedrekvotefellen» og mistet 35.000 kroner i foreldrepenger. Her med sønnen Mikkel. Foto: Olav Olsen

Problemet nå, er at bordet fanger. Har du fått brev fra Nav, har du liten sjanse i trygderetten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forrige helg var Mikkel og jeg på forsiden av Aftenposten. Vi pekte på et kjent problem, som ingen har gjort noe med. Selv om alle – opptil flere ansvarlige statsråder, inkludert vår nye – vil ordne opp i.

I etterkant er jeg blitt kontaktet av mange fedre i samme situasjon. Noen som har mistet hele fedrekvoten, andre som har mistet deler. Fedre som har tapt tid med barnet eller er påført et stort økonomisk tap.

Noen fedre har klaget. Mange har latt være, de anser det som umulig å vinne frem. «Alle» kjenner noen som har gått i fellen.

For ni år siden ble det opplyst i Stortinget at departementet og Nav var på saken. Regelverket skulle forenkles og rutiner endres for å fjerne fedrekvotefellen. Derfor informerer Nav i massevis. Vi får et digitalt brev med informasjon om søknadsfristen og det er laget avanserte digitale veiledere. Det informeres til og med på Facebook.

Les også

Han mistet hele pappa-permen på grunn av feil og misforståelser. Nå snur Nav.

Bordet fanger

Problemet nå, er at bordet fanger. Har du fått brev fra Nav, har du liten sjanse i trygderetten. Enda verre hvis du har åpnet det. Mottak av brev gir mulighet for automatisk avkorting av rettigheter, hvis du søker for sent.

Én hevdet i trygderetten at brevet var blitt borte i posten. Til ingen nytte. Men har du hatt flaks og nevnt for Nav i mors søknad eller i annen kontakt med Nav at far kan komme til å utsette, da kan det være du får rettigheten din likevel. Bare husk å loggføre når du nevnte det. Det hele oppleves rigid og tilfeldig.

Avhengig av mors rettigheter

En del av problemet ligger i at min rett til foreldrepenger fortsatt er avhengig av mors rettigheter. Jeg får ikke en krone uten å søke, men mine foreldrepenger løper automatisk. Jeg må søke om utsettelse.

Derfor får mor mulighet til å søke om etterbetaling i inntil tre måneder, men ikke jeg. I praksis en grov forskjellsbehandling av mor og far. Nav er rimelig sikre på at deres praksis er i tråd med gjeldende regelverk. Det er flere kjennelser i Trygderetten på området.

Hvorfor ble lovforslaget stoppet?

Det er likevel mange spørsmål som står ubesvart. Hvorfor har ikke politikerne, departementet og Nav klart å fjerne fellen? Hvorfor ble lovforslaget stoppet av Solberg-regjeringen i 2013? Og hvorfor gis ikke fedre mulighet til å søke om etterbetaling i opptil tre måneder slik folketrygdloven paragraf 22–13 kunne tilsi?

Et annet spørsmål er hvorfor Nav er så strenge på søknadsfristen for utsettelse, og hvor de hjemler dette? De praktiserer visstnok søknadsfristen «svært strengt». Fristen fremgår ikke av loven, men er nok definert i Navs interne retningslinjer fra 2012.

Har Nav selv lagt seg på en streng tolking her? Har de lagt seg på en sparetolkning som i omregning av alderspensjon? I så fall har Nav i praksis bidratt til å opprettholde fellen. På tross av Stortingets ønske om å få flere fedre til å ta ut foreldrepenger og for ikke å snakke om konsekvensene for familiene det gjelder.

To åpenbare løsninger

Det er ikke så forbaska vanskelig. Det er minst to åpenbare løsninger her.

Den beste løsningen er å gi fedrene en selvstendig rett på foreldrepenger ved å fjerne kravet om at foreldrepenger må tas ut sammenhengende.

Fedrekvotefellen ville vært borte. Mor og far ville i enda større grad blitt behandlet likt med tanke på etterbetaling. Nav kunne brukt mindre ressurser på å informere. Alle ville forstått når de skulle søke.

Den andre løsningen er å gjøre en grundig gjennomgang av Navs praktisering av søknadsfristen innenfor dagens regelverk.

Hvordan og hvorfor har Nav kommet frem til at denne søknadsfristen må være så absolutt? Kan ikke fedre få tre måneder på seg de også?

Les også

Ap-politiker om fedrekvote-felle: Hvorfor må det være så forbasket vanskelig?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Foreldrepermisjon
  2. Nav
  3. Debatt