Vi har ikke tid til å utsette beredskapssenteret | Per-Willy Amundsen

Dersom konsept eller lokalisering av det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud skal endres, vil det kunne sette prosessen inntil fire år tilbake.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Politiets nasjonale beredskapssenter planlegges på Taraldrud i Ski kommune. Da Solberg-regjeringen overtok høsten 2013, var forrige regjerings Alna-prosjekt umodent og for dårlig utredet.

Taraldrud er rimeligere og bedre

Beredskapssenteret på Taraldrud vil bli rimeligere og med bedre funksjonalitet enn på Alnabru. Vi ivaretar omgivelsene bedre, i tillegg ville utbygging på Alnabru begrenset mulighetene for å kunne øke godstrafikken med jernbanen.

Derfor leverte en samlet Justiskomité følgende merknad i innstillingen til statsbudsjettet for 2017: «Komiteen mener at det nå av hensyn til å opprettholde fremdrift i saken er mest hensiktsmessig å legge diskusjoner om lokalisering til side, og gå videre på Taraldrud».

Tendenser til omkamp

Nå er det likevel tendenser til omkamp. Dersom konsept eller lokalisering skal endres, vil det kunne sette prosessen inntil fire år tilbake. Det har vi ikke tid til.

Beredskapssenteret skal bygges her, på Taraldrud i Ski kommune, like ved motorveien E6 syd for Oslo.

Alle forstår behovet for et beredskapssenter. Vi husker alle 22. juli 2011. Justis- og beredskapsdepartementet husker det altfor godt. De mistet fire kolleger. Etter denne forferdelige hendelsen har vi opplevd terror i flere storbyer i Europa. PSTs siste trusselvurdering anser det som sannsynlig at vi vil oppleve ny terrorhendelse de neste 12 månedene.

Vi skal bygge et beredskapssenter som vil styrke sikkerheten og beredskapen, særlig ved terrorhendelser. Vi ønsker selvfølgelig også å minimalisere belastningen for nærmiljøet.

Forståelse for engasjementet

Mange i det planlagte beredskapssenterets nærområder engasjerer seg. Det har jeg forståelse for, men noe av det som blir sagt, er misvisende og bidrar til unødvendig bekymring.

For å ta noe: Planene er innenfor nasjonale retningslinjer for håndtering av støy i arealplanlegging. Retningslinjer som skal ivareta folks helse, velvære og trivsel. Mange skytebaner ligger nærmere bebyggelse. På Årvoll i Oslo er det bygget nye boliger som ligger mye nærmere skytebanen.

Departementet arbeider med å få støybildet så lavt som mulig, ikke minst av hensyn til barn, ungdom og dem som skal arbeide på senteret. Det er lagt opp til både fysiske tiltak for støyskjerming og restriksjoner på politiets aktivitet.

Når tiden teller

Tid kan være forskjellen på liv og død, som Utøya 22. juli 2011 dessverre er et eksempel på.

De som skal forsvare oss, må være godt trent. De må trene mye, sammen, og realistisk. Da må de også få trene utendørs. Urealistiske treningsforhold gir risiko for feil når det teller som mest. Treningen må skje et sted som sikrer at man raskt kan settes inn i en skarp situasjon.

Da er det viktig å være i nærheten av Oslo, og at beredskapsstyrkene kan gå fra trening til utrykning på få minutter. Derfor kan ikke skytebanen ligge langt fra senteret, og helikoptrene må ha base på senteret. Det handler om å være der det skjer når det skjer. Det handler om vår sikkerhet.