Debatt

Regjeringen skyver ikke på forpliktelsene overfor Forsvaret

  • Frank Bakke-Jensen
    Frank Bakke-Jensen
    Forsvarsminister (H)
Regjeringen legger i langtidsplanen opp til en jevnest mulig økonomisk opptrapping av budsjettene over de neste åtte årene, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Her fra beretløpet til kavalerieskadronen ved Porsanger bataljon.

Harald Stanghelle tar feil når han i en kommentar synes å tro at denne planen er uten penger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen har finansiert inneværende langtidsplan for forsvarssektoren, og vi vil finansiere den nye langtidsplanen. Det viser vi tydelig med budsjettforslaget for 2021, der vi foreslår en økning på over 3 milliarder kroner. I 2024 planlegger vi med et budsjettnivå som ligger om lag 8,3 milliarder kroner høyere enn i dag.

Regjeringen legger i langtidsplanen opp til en jevnest mulig økonomisk opptrapping av budsjettene over de neste åtte årene. Hvordan det er å skyve på forpliktelsene, er uforståelig for meg. Harald Stanghelle tar derfor feil når han i en kommentar synes å tro at denne planen er uten penger.

Løfter uten penger bygger ikke Forsvaret. Dersom vi ikke bevilger nok penger til å drifte Forsvaret på en god måte, skaper vi en ubalanse mellom ambisjonsnivå og strukturen og tildelte ressurser. Selv med det begrensede økonomiske handlingsrommet i norsk økonomi fremover, prioriterer regjeringen den fortsatte styrkingen av Forsvaret.

Les også

Ikke en krone mer til Forsvaret. Likevel mener regjeringen at de nå har en bedre plan.

Har besvart Stortingets innstilling

Vi ser et større alvor i den sikkerhetspolitiske utviklingen enn på lenge. Det er nettopp derfor regjeringen gjennom to langtidsplaner har lagt opp til en betydelig satsing på Forsvaret. Vi har redusert vedlikeholdsetterslepet kraftig, vi har økt beredskapsbeholdningene, vi har redusert klartidene og vi har økt aktiviteten. Vi seiler og flyr mer, vi øver mer, og vi har kontinuerlig tilstedeværelse i nordområdene.

Norge er ikke i stand til å forsvare hele sitt territorium mot angrep fra en stormakt alene. Det er nettopp derfor vi er medlem av militæralliansen Nato og har avtaler med nære allierte.

Vi har besvart Stortingets innstilling om en mer detaljert og konkret beskrivelse av planen for de første fire årene. Samtidig opprettholder vi planens langsiktige perspektiv og økonomiske forpliktelse.

Det er viktig å ha med seg at det fagmilitære rådet (FMR) som Stanghelle viser til, ser til 2040, mens langtidsplanen ser operativt frem til 2028. Langtidsplanen har en annen stigning enn kurvene i FMR, men begge dokumentene viser en betydelig økning i satsingen på Forsvaret.

Tydelige satsinger

De viktigste grepene regjeringen anbefaler de neste fire årene, viser tydelige satsinger. Vi anbefaler en betydelig styrking av landmakten ved å styrke Finnmark landforsvar og etablerer en mekanisert brigade med fire stående bataljoner. Vi legger frem en sak om stridsvogn for Stortinget i 2021. Vi starter etableringen av en ny maritim innsatsskvadron til spesialstyrkene og vil erstatte Bell 412-helikoptrene med et helikopter bedre tilpasset spesialstyrkene fra 2024.

Vi øker bemanningen i Forsvaret, og vi prioriterer de operative avdelingene. Vi bedrer tilgjengeligheten på de operative avdelingene ved å flytte rekruttutdanningen til egne rekruttskoler på Madla og Terningmoen. Vi oppgraderer og levetidsforlenger fartøy i Sjøforsvaret, samtidig som vi har startet utredningen av ny overflatestruktur.

Regjeringen prioriterer Forsvaret. Det gjorde vi i inneværende plan, og det gjør vi nå. Med langtidsplanen legger vi et godt grunnlag for de kommende forhandlingene i Stortinget om et flertall for den videre utviklingen av forsvarssektoren.

Les også

Forsvarets langtidsplan: Et spørsmål om hoder?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Langtidsplan
  2. Forsvaret
  3. Harald Stanghelle