Debatt

Kort sagt, mandag 19. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ny nettleiemodell. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ny nettleiemodell nødvendig for klimaet

Hva er det Huseierne ikke forstår? Gjentatte ganger har
Reguleringsmyndigheten for energi (RME), Energi Norge og andre lagt frem rapporter som viser hvor viktig det er at vi bruker strømnettet når det er ledig kapasitet.

De neste 20 årene vil vi bruke mer strøm enn i dag. Statnett med flere anslår en økning på mer enn 30 prosent. Nybilsalg av elbiler er allerede rekordhøyt. Dersom vi alle skal bruke mye strøm samtidig, må kapasiteten i strømnettet økes. Det krever investeringer i milliardklassen, og det tar lang tid å bygge mye nytt strømnett.

Med ny nettleie vil derimot forbrukere som fordeler elbillading og annen strømbruk over flere av døgnets timer, premieres. Og behovet for å øke kapasiteten i nettet reduseres. Det blir billigere for alle, forbruker og samfunn.

Det haster med å elektrifisere transportsektoren slik at målene om reduksjon av klimagassutslippene kan nås. Skal vi klare dette med dagens strømnett, må vi ha gode strømvaner. Å vrake forslaget om ny nettleie vil gi en forsinkelse vi ikke har tid til, dersom vi skal nå klimamålene våre og omstille oss fra fossil energibruk til fornybart.

Kristin H. Lind, direktør, Nett og Kraftsystem, Energi Norge, Cecilie Bjelland, direktør, Samfunnsbedriftene Energi, og Knut Lockert, daglig leder, Distriktsenergi

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Strøm