Debatt

Å lære av historien er ikke stigmatisering

  • Ni professorer

Skiltet forteller om portforbud mellom kl. 21 og kl. 5 i Oberhausen, Tyskland. Foto: Fabian Strauch / dpa

Vi har ikke ment å krenke noen lands innbyggere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Syv ambassadører fra land som har hatt portforbud under pandemien, opplever at vi stigmatiserer deres land som diktaturer.

For å slå det fast: Vi setter hverken demokratiet eller rettsstaten i disse landene under tvil. Men demokratier er forskjellige.

Målinger viser at folks tillit til statsmaktene er spesielt høy i de nordiske landene. Flere land i Europa har brukt portforbud i fredstid før pandemien. Det har man ikke i Norden. Derfor mener vi at portforbud er fremmed for vår rettstradisjon.

Vi skrev at alle land med portforbud i Europa, med unntak av Belgia, har historiske erfaringer med diktatur som styreform. Vi har ikke påstått at disse landene er diktaturer, ei heller at de bryter noen menneskerettigheter.

Tvilsom effekt

Ambassadørene hevder det er dokumentert at portforbud har hatt effekt på å bremse spredningen av viruset. Det er tvilsomt. Ut over det helt åpenbare at det ikke vil være noen smittespredning om alle hele tiden er hjemme, er tilleggseffekten av portforbud liten.

I flere modelleringsstudier er det vist at det er liten sammenheng mellom portforbud og redusert smitte. Blant dem er en nylig studie i Science med data fra blant annet landene ambassadørene representerer. Denne studien viser også at effekten av portforbud alene er liten med hensyn til å redusere det såkalte R0-tallet. Dette tallet er et uttrykk for hvor mange andre en smittet person smitter.

Portforbud som en del av smittevern er ett av flere tiltak. Den norske smittevernloven gir mange muligheter til å regulere kontakt mellom mennesker, slik vi allerede har erfart.

Vi står fast ved at portforbud hverken er et ønskelig eller nødvendig tiltak. Med portforbud sender myndighetene et signal om at man ikke stoler på landets innbyggere.

Interessant sammenfall

Vi har ikke ment å krenke eller stigmatisere noen lands innbyggere. Men vi må ikke glemme historien, og vi må se utover egne grenser. Vi påpeker et interessant sammenfall, nemlig at land med portforbud i Europa har historiske erfaringer med diktatur som styreform.

Dette er et element i en viktig samfunnsvitenskapelig diskusjon om historiens betydning for tilliten mellom borgere og statsmakten.

Slike diskusjoner er for viktige til at de kan avvises som «stigmatiserende».

De følgende ni professorene har signert innlegget:

Katja Franko, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Vidar Halvorsen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Mette Kalager, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Ørjan Olsvik, Institutt for medisinsk biologi, Norges Arktiske Universitetet

Peter Scharff Smith, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Nils Chr. Stenseth, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Kristine Beate Walhovd, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Einar Øverenget, Institutt for organisasjon, ledelse, styring, Høgskolen i Innlandet


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her startet debatten:

Les også

  1. Ni professorer: Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen

  2. Syv ambassadører svarer ni professorer: Det er vanskelig å forstå stigmatiseringen av land som har innført portforbud

Les mer om

  1. Portforbud
  2. Koronaviruset