E-sigaretter: Damping sparer liv

Igjen savner vi at helseministeren forholder seg til konkrete tall.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvis man legger forholdene til rette for bruk av e-sigaretter, vil noen som hittil har vært ikke-røykere, begynne å dampe, mens en del røykere vil skifte til damp.

Streng politikk sparer ett liv og taper 30

Ifølge norsk og engelsk evidens vil de som skifter, være langt flere enn de som begynner. I tillegg er helsegevinsten hos hver enkelt som skifter, langt større enn helsetapet hos hver enkelt som begynner.

I sum anslår vi at for hvert liv man sparer ved å føre en streng politikk overfor e-sigaretter, må man regne med å tape i størrelsesorden 30 liv blant røykere (Aftenposten 1. juni).

I sitt svar 3. juni er helseminister Bent Høie helt taus om vårt poeng. I stedet bringer han på banen at damping ikke bør tillates innendørs «der folk ferdes» fordi passiv damping ifølge Folkehelseinstituttet kan være skadelig for «sårbare grupper» (hjertesyke, gravide).

Tallenes tale

Igjen savner vi at Høie forholder seg til konkrete tall. Aktiv damping har høyst fem prosent av faregraden til aktiv røyking. Samtidig har passiv damping selvsagt langt svakere virkninger enn aktiv sådan.

The Royal College of Physicians i London konkluderer med at e-sigaretter «slipper ut ubetydelige mengder av nikotin til luften» og at det «ikke er registrert helsevirkninger for personer i nærheten».

Alt i alt må den sårbare gruppen utgjøre en ytterst liten del av befolkningen.

Høies omtanke for gruppen er prisverdig, men hans lovforslag betyr de facto at han lar hver enkelt sårbars liv telle like mye som 20, 50 eller 100 røykeres liv. Hvordan forsvarer han det?

Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant