Misbrukerne kan falle mellom to stoler

  • Rolf B. Wegner
Avkriminalisering må straks følges opp av gode kompenserende tiltak, skriver Rolf B. Wegner, tidligere politimester i Bergen.

Reformen må bygges ut med et system som sikrer at helsevesenet får kontakt med hjelpetrengende misbrukere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Rusmiddelutvalget foreslår at bruk og besittelse av et mindre kvantum narkotika til eget bruk, ikke lenger skal være straffbart, men bare ulovlig. Misbrukeren skal ikke lenger kunne straffes. Helse- og sosialsektoren skal overta og justissektoren fritas.

Småmisbrukere som ikke besitter mer narkotika enn til eget bruk, skal ikke lenger kunne straffes, men bare politirapporteres til helsevesenet. Den bruken som ikke lenger blir straffbar, skal møtes med helse- og velferdsrettede tiltak.

Egentlig er dette reformforslaget langt på vei å sparke opp åpne dører! Dagens etablerte praksis er at den lille misbruker, med sitt eget beskjedne kvantum narkotika, vanligvis slett ikke straffes.

Må bygges ut med et system

Hen blir heller eventuelt meddelt en advarsel, innkalt til en mulig bekymringssamtale eller lignende med politiet. Så vil politiet rapportere videre til sosialmyndighetene når det er hensiktsmessig.

Men den foreslåtte reformen innebærer at politiet ikke lenger har hjemmel til å stoppe, avhøre eller ransake personer som bare kan mistenkes for personlig bruk og besittelse av små kvanta narkotika.

Dermed blir det ingen rapport fra politiet til helsemyndighetene, som altså ikke får kunnskap om småmisbrukeres eventuelle hjelpebehov. Reformen må derfor bygges ut med et system som sikrer at helsevesenet får kontakt med hjelpetrengende misbrukere.

Rolf B. Wegner er tidligere politimester i Bergen, her avbildet i 2001.

Misbrukerne selv vil sjelden ta kontakt med helsevesenet. Og politiet vil neppe bruke særlig ressurser, tid og energi på å overvåke og innrapportere til helsevesenet tilfeller av ikke-straffbar omgang med narkotika.

Langt færre får hjelp

Reformen, uten et effektivt system for hvordan helsevesenet skal få kunnskap om den enkelte misbruker og hens hjelpebehov, vil kunne medføre at misbrukerne faller mellom to stoler. Det vil si at langt færre av dem får den hjelpen de trenger.

I 1970 ble det gjort endringer i løsgjengerloven. Det medførte blant annet annet at adgangen til tvangsarbeid for alkoholiserte rusmiddelbrukere ble opphevet. Lovendringene var godt begrunnet. Dessverre var det ikke bygget opp noen rusomsorg som kunne erstatte tvangsarbeidsanstaltene.

Alkoholmisbrukerne falt mellom to stoler. Det sies at aldri har så mange tunge rusmiddelmisbrukere uten fast bopel frosset i hjel i Oslo de første vintrene etter reformen av 1970. Hendelsene viste hvor viktig det er at avkriminalisering straks følges opp av gode kompenserende tiltak.

Erfaringene fra 1970 viser hvor viktig det er at en avkriminalisering av mindre alvorlig omgang med narkotika følges opp med å etablere et system. Her kan hjelpetrengende småmisbrukere av narkotika effektivt bli kanalisert til helse- og sosialvesenet. En eventuell avkriminalisering narkotikamisbruk bør ikke finne sted før et slikt system er bygget opp.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter