Homeopati og tilhengere av det ligner mer på religion enn på medisin | Edzard Ernst

Min første jobb som assistentlege, for nesten 40 år siden, var på et homeopatisk sykehus. I dag er jeg internasjonalt kjent som homeopatikritisk, skriver Edzard Ernst.

Kvakksalvere har ett eneste formål: å tjene seg rike på vår uvitenhet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Innleggsforfatteren var den første i verden til å inneha et professorat i komplementær/alternativ medisin. Han begynte sin karrière ved et homeopatisk sykehus, men bruker i dag sin posisjon til skarp, vitenskapsbasert kritikk av alternativ behandling. Ernst er å treffe i Oslo fredag 11 mars, på arrangementet Skeptikere på puben. Under teksten finner du flere innlegg og kommentarer om alternativ medisin.


Homeopati, den 200 år gamle tanken om å kurere like for like med ikke-eksisterende doser, er forbausende populært. Over hele verden sverger millionvis av forbrukere til metoden, og det er lenge siden homeopati ble en innbringende geskjeft, en bransje som omsetter for flerfoldige milliarder dollar. I 1997 hevdet Norske Homeopaters Landsforbund at de hadde 350 fullverdige medlemmer og 200 studentmedlemmer. Med den økte interessen for alternativfeltet har disse tallene nå garantert økt betraktelig.

Min første jobb som assistentlege, for nesten 40 år siden, var på et homeopatisk sykehus i München.

Der lærte vi alt om homeopati og var imponert over å se hvor bra det gikk med enkelte av pasientene vi behandlet.

I dag er jeg internasjonalt kjent som homeopatikritisk.

Hvorfor det?

Svaret er enkelt: på grunn av bevisene!

Homeopati er hverken trygt eller effektivt

Jeg har forsket på homeopati i over tyve år og publisert rundt 150 artikler og en rekke bøker om temaet. Resultatet er at jeg i dag med visshet kan si at mitt førsteinntrykk av homeopatien var feil: homeopati er hverken trygt eller effektivt.

Pasientene mine for 40 år siden ble ikke bedre på grunn av remediene jeg ga dem, men på grunn av omsorgen, medlidenheten og placeboeffekten.

Og hvis du ikke tror meg, vil du kanskje heller høre på Australias National Health and Medical Research Council. De har nylig publisert en grundig evaluering av homeopatien, som konkluderte med følgende:

«Det finnes ikke pålitelige bevis for at homeopati er effektivt mot noen lidelser ... Folk som velger homeopati, kan sette helsen i fare hvis de avviser eller utsetter annen behandling som har påvist god sikkerhet og effekt.»

Hatmail og trusler for offentlige uttalelser

En slik internasjonal konsensus gjør det nødvendig for ansvarlige forskere å advare forbrukerne. Etter min mening ville det vært uetisk å tie stille. Men da jeg til slutt uttalte meg offentlig, var reaksjonene fra homeopatifeltet skuffende. Jeg fikk hatmail nesten daglig, og trusler som førte til at politiet møtte opp ved avdelingen min for å lære oss hvordan vi skal identifisere brevbomber.

Mitt universitet mottok klage fra prins Charles, Storbritannias mest uttalte homeopatitilhenger — Edzard Ernst

Mitt universitet mottok også en klage fra prins Charles, Storbritannias mest uttalte homeopatitilhenger, og selv om en utredning påviste at jeg «ikke var skyldig ifølge tiltalen», ble min avdeling lagt ned.

Ja, jeg betalte dyrt for å ha sagt sannheten, men å fortie den var aldri et alternativ.

Minner mer om religion enn medisin

Etter min mening ligner homeopatien med sine tilhengere mer en religion enn en retning innen medisinen. Hvis du sier til en hengiven katolikk at du tviler på det han tror på, vil trolig reaksjonen være mer rasjonell enn hos en hengiven homeopat som får høre at preparatene hans potensielt er farlige placebomidler.

Gitt denne dyptfølte overbevisningen er det så godt som umulig å få homeopatitilhengere til å skifte mening.

Uansett hvor mye bevis vi fremlegger, lar de seg ikke overbevise; de er som hjernevaskede, ute av stand til å tolerere kunnskapsbasert dissonans på noe nivå.

Alle forsøk på å få dem til å tenke rasjonelt er nytteløse, derfor er det lenge siden jeg ga opp å nå dem. De eneste jeg når frem til, er etter min mening de som ikke er helt overbevist og fremdeles er åpne for fornuft. Det er disse jeg håper å kunne påvirke ved å forklare fakta og diskutere bevis.

Homeopatitilhengere er som hjernevaskede, ute av stand til å tolerere kunnskapsbasert dissonans på noe nivå. - Edzard Ernst

I dag har vi millionvis av nettsider som selger homeopatiske produkter. Det er på ingen måte en enkel oppgave å nøytralisere en så stor mengde feilinformasjon. Ikke bare angripes jeg uavlatelig, men jeg får også veldig lite støtte fra tradisjonelt helsepersonell, som burde ha vært på min side.

Tenk for eksempel på farmasøytene. Ofte er dette de eneste fagpersonene som kommer i kontakt med selvmedisinerende pasienter. I Norge, som i de fleste andre land, selger apotekene homeopatiske produkter. Min mening er at de burde ha etisk plikt til å gi kundene full informasjon.

Ingen enkelttiltak kan fri oss fra bedrageriet

Jeg blir ofte spurt hva løsningen er. Så langt jeg kan se, finnes det ingen enkelttiltak som kan fri oss fra slik skammelig feilinformasjon, feilbehandling og bedrageri. Men jeg tror én strategi kan være bedre enn andre:

Vi må legge mye større vekt på systematisk undervisning i kritisk tenkning.

Denne bør begynne i tidlig alder og fortsette gjennom skolegang, høyere utdanning og over i voksenlivet. Bare om vi er i stand til å vurdere denne overfloden av feilinformasjon kan vi beskytte oss selv mot kvakksalvere med ett eneste formål: å tjene seg rike på vår uvitenhet.

Twitter: @EdzardErnst. Blogg: edzardernst.com

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Skeptisk? Mer å lese:

  • Nobelprisvinnere :
  • Svar til nobelprisvinnerne, fra lederen i Norske Homeopaters Landsforbund :
  • Lege Pernille Nylehn :
  • Kristian Gundersen i Uviten:
  • Innlegg av Marit M. Simonsen:
  • Kommentar av Ingeborg Senneset:
  • Kronikk av Andreas Wahl Blomkvist, Gunnar Tjomlid og Torbjørn Lysne :
  • Faktasjekk av Jørgen Flor :
  • Tegnehanne forstår seg ikke på alternativ behandling:

Artikkelserie om alternativ behandling: