Innbyggerne først, også på helsehus

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De siste ukene har det blåst rundt Ullern helsehus. Som mange er også jeg sterkt berørt av historiene vi har hørt. Det som beskrives, gjør meg alvorlig bekymret. Slik skal det ikke være i eldreomsorgen vår. Jeg vil takke modige innbyggere som står frem og deler sine historier.

Fremover blir vi flere eldre som trenger helse- og omsorgstjenester, samtidig som vi blir færre i arbeidsaktiv alder til å yte disse tjenestene. Jeg er urolig for at noen av de historiene vi hører fra Ullern, og tilsvarende historier vi har hørt fra andre deler av landet, er tidlige symptomer på denne utviklingen.

Derfor ba jeg allerede i november om at det gjennomføres en ekstern gjennomgang av helsehusene i Oslo. Den skal avdekke om helsehusene har den kapasiteten og kompetansen som skal til for å møte dagens og morgendagens behov.

I tillegg skal Kommunerevisjonen utarbeide en rapport om helsehusene i Oslo. Jeg er utålmodig etter å få resultatene fra disse undersøkelsene.

Samtidig som vi ser på de store utfordringene fremover, må vi også løse de umiddelbare utfordringene på Ullern helsehus. Det er bevilget 3,8 millioner kroner ekstra til å styrke bemanningen. Det er gjort organisatoriske endringer ved helsehuset. Pårørende- og brukerundersøkelser skal styrkes fremover. Det skal ikke være forbundet med frykt og uro å ha sine nærmeste på Ullern helsehus.

På lengre sikt må vi også finne svarene på hvordan vi skal løse eldreomsorgen med vesentlig færre folk tilgjengelig. Men vi løser ikke denne utfordringen i Oslo alene. Den kan kun løses på nasjonalt nivå, i et tett samarbeid mellom kommunene, staten og arbeidstagerorganisasjonene. Vi må bruke fagressursene smartere, og vi må forstå hvordan ny teknologi kan hjelpe oss slik at helse- og omsorgspersonell kan konsentrere seg mer om helse- og omsorgsoppgaver i fremtiden.

Det skal være godt å være både ung, voksen og gammel i Oslo. Det er innbyggerne vi er her for. Det er et ansvar byrådet tar på største alvor.

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester (Ap)