Blir Putins etterfølger virkelig verre enn Putin selv?

Russslands president Vladimir Putin poserer med militært personell etter sin egen nyttårstale 31. desember 2022.

Enkelte er bekymret for hva slags etterfølger Putin får. Men at den blir verre, er bare ett av tre hovedscenarioer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Russslands president Vladimir Putins nyttårstale og påfølgende posering med uniformert personell demonstrerte ren desperasjon. Han ble tvunget til å bryte sine egne sensurlover for å innrømme at han har kastet landet ut i krig.

Hans siste strategi er nå å tvangsmobilisere så mange rekrutter at volumet skal overgå Ukrainas evne til å nedkjempe troppene like raskt som de sendes til fronten. Eller til «kjøttkvernen», som russerne selv kaller det.

Som alt annet Putin har forsøkt, vil også dette feile.

Bjørn Aksel Sund er pensjonert oberstløytnant og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Russland vil tape, og landet vil bli stilt for den internasjonale straffedomstolen (ICC). EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har i tillegg krevd at EU skal opprette en egen krigsforbryterdomstol, støttet av FN.

Den forestående krigsforbryterprosessen vil forme verdens oppfatning av Russland for generasjoner fremover. Vi må til Det tredje rikets skjebne etter Nürnbergprosessene for å finne en parallell til Russlands forestående globale anseelsestap. Grusomhetene vil bli blottstilt for en hel verden.

Dette vet Putin. Han er desperat, og vil fortsette sin tapte krig slik også Hitler gjorde i samme situasjon.

Tre scenarioer for veien videre

Russlands rabiate TV-kommentatorer har lenge latterliggjort «frykten for Haag». De har fremstilt dette som en hemsko for krigføringen. Men selv disse groteske propagandaprogrammene har hatt kritiske stemmer, faktisk flere etter hvert som krigens kostnader blir stadig klarere for stadig flere.

Putins posisjon er nå kraftig svekket. Stadig flere analytikere spør ikke lenger «om», men snarere når Putin avsettes. Her har holdningen beveget seg fra «utenkelig», via «mulig» til «sannsynlig».

To maktsentre avgjør nå Putins skjebne: Kremls politiske og administrative ledersjikt, og den militære toppledelsen. En palassrevolusjon kan starte flere steder, men forutsetter at militærmakten er med.

Enkelte er bekymret for at etterfølgeren blir verre. Men dette er bare ett av tre hovedscenarioer. Etterfølgeren kan bli:

  1. «verre enn»
  2. «lik»
  3. eller «bedre enn» Putin.

Scenario 1: Verre enn Putin

Dette er frykten for at en av Russlands verste despoter overtar. Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov nevnes, eller Wagnergruppens sjef Jevgenij Prigozjin med støtte fra fanatiske og ultranasjonalistiske kretser. Noe støy skaper de, og litt innflytelse har de, men ikke makt. Maktbasen holder ikke.

Hva kan de gjøre som Putin ikke kan, av betydning for krigens utfall? Intet! Hvilke maktmidler av betydning for krigens utfall besitter de, som Putin ikke har? Ingen! Hvilken støtte har de i Kremls maktelite? Svært liten.

Blir Putin avsatt? Sannsynligheten øker for hver dag denne fatale krigen fortsetter.

Så spekulerer enkelte fremdeles i at de lettere enn Putin kan ty til atomvåpen. Det kan de ikke, siden Russlands atomprosedyrer fastslår at presidenten ikke kan starte en atomkrig alene. Dette scenarioet er lite sannsynlig.

Scenario 2: Lik Putin

Dette inntreffer når mange nok og mektige nok aktører erkjenner at krigen må stanses, og at Putin derfor må avsettes.

Etterfølgerens virkelighetsbilde vil ligne Putins. Forskjellen er en vilje til å avslutte krigen for å stable et post-putinsk Russland på benene. Kanskje overtar en høyerestående offiser, men mer trolig en av de pragmatiske teknokratene.

Hvem av disse det blir, er egentlig av mindre betydning, for utfallet vil bli det samme. Noen ser ut til å ha posisjonert seg i det stille, men outsidere finnes. Statsminister Mikhail Misjustin nevnes ofte, det samme gjør Moskvas borgermester Sergej Sobjanin. Flere finnes.

Scenario 3: Bedre enn Putin

Dette er den frie verdens drøm, og gjerne en systemkritiker som Aleksej Navalnyj. Dette skjer dessverre ikke.

Et opprivende oppgjør med deres egen historie ville knust det narrativet som Russland styres på basis av. Russiske herskere har siden førindustriell tidsalder kjempet for å bevare den totalt dysfunksjonelle russiske styringsstrukturen. De gir aldri frivillig opp sin makt og sine privilegier. Men nettopp for å beholde deres egen makt, kan Putin, hvis det er det som må til, ofres. Men da er vi tilbake i scenario 2.

Blir Putin avsatt?

Sannsynligheten øker for hver dag denne fatale krigen fortsetter.

Putin vil aldri gi opp. Ukraina vil heller aldri gi opp, og både Vesten og resten av den frie verden vil fortsette sin støtte til kampen mot Putin til Russland er ute av Ukraina.

Dersom vi legger dette til grunn, forutsetter en fredsavtale at Putin må fjernes. Da blir scenario 2 det mest sannsynlige. Putin blir avsatt og erstattet av en ny russisk president med mandat til å finne en fredsløsning.