En god løsning for togpassasjerene og staten

Det var hverken realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Vi vil nå få en avtale med Vy som gir et togtilbud med svært god kvalitet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten skriver på lederplass 16. mars at de vil savne Flytoget. Det er forståelig. Flytoget har levert godt, under gode betingelser. Et godt togtilbud til Oslo lufthavn skal vi også ha i fremtiden. Men det er en kjensgjerning at kapasiteten på jernbaneskinnene rundt Oslo er sprengt, samtidig som Flytoget kun kan brukes av reisende til flyplassen. Skal trafikkveksten fremover tas med kollektiv fremfor bil, kan vi ikke tillate oss at pendlerne står tett i tett på perrongen eller i stappfulle tog, mens «halvfulle» flytog kjører forbi.

Samlet tildeling var best

Vi ga derfor Jernbanedirektoratet i mandat å sørge for et best mulig togtilbud til en best mulig pris for staten og samtidig få utnyttet den knappe kapasiteten på jernbanen i Oslo best mulig. Det var et premiss som både Vy og Flytoget måtte forholde seg til. Flytogtilbudet slik vi kjenner det, ville uansett ha måttet endre seg.

Under hele tildelingsprosessen har det vært klart at Vy og Flytoget kunne bli tildelt hver sin avtale. Men da Vy før jul la frem en uforpliktende tilbudsskisse for hele togtilbudet på Østlandet, var det i interessen til både de reisende, skattebetalerne og meg som samferdselsminister å be direktoratet vurdere om det var hold i tilbudet. Direktoratets vurdering etter å ha innhentet et bindende tilbud fra Vy var at en samlet tildeling var best, hovedsakelig på grunn av pris.

Kan knapt kalles avsløring

Aftenposten mener å ha avslørt at jeg ga hemmelig kommando om at Vy skulle vinne minst én av togavtalene. En avsløring kan det knapt kalles, da dette ble gjort kjent av både meg og Jernbanedirektoratet 3. mars. Da ble konklusjonen om å tildele hele togtilbudet på Østlandet til Vy offentliggjort. Bakgrunnen for min presisering i mandatet var at det hverken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024. Dette ble først offentliggjort etter tildelingen av hensyn til forhandlingene med Vy og Flytoget.

Samferdselsdepartementet vurderte også risikoen ved at Flytoget med om lag 350 ansatte skulle overta driften av hele togtilbudet på Østlandet, som i dag omfatter om lag 1800 ansatte.

Vi vil nå få en avtale med Vy som gir et togtilbud med svært god kvalitet, og til en pris som sparer staten for én milliard kroner over ti år sammenlignet med å tildele én avtale til hvert av selskapene.