Spøk eller ei: Rasisme er ingen spøk når det gjelder helse

Nedsettende humor rettet mot minoriteter er totalt feilslått, påpeker Patji Alnæs-Katjavivi (bildet).

Det må bli bedre kjent at opplevd rasisme er helseskadelig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ifølge Aftenposten har forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali opplevd et uprovosert, rasistisk angrep. Episoden er grunnlaget for en politianmeldelse. Detaljene om hendelsen vekker oppsikt og avsky for mange.

Kommer saken så langt, må jusen avgjøre om ytringene var hatefulle eller ikke, forklarer jusprofessor Alf Petter Høgberg i en artikkel hos NRK. Her trekkes programleder Tore Sagens beryktede monolog i Radioresepsjonen inn, hvor det «var åpenbart for alle at hensikten var å latterliggjøre grumsete holdninger. Og hvis det er åpenbart i den aktuelle kontekst at hensikten ikke er å fremføre hatefulle ytringer som sådan, men å latterliggjøre dem, så kan man ikke dømmes for noe som helst».

Jeg vil utfordre tanken om at dersom intensjonen bak ytringene ikke var hatefulle, så blir dette en harmløs ikke-sak.

Totalt feilslått som antirasistisk strategi

Empirisk forskning innen humor viser at nedsettende humor rettet mot minoriteter faktisk vil forsterke tilskueres forutinntatte holdninger som komikeren forsøker å latterliggjøre.

Slik humor er totalt feilslått som en antirasistisk strategi.

Et annet illustrativt eksempel: Forskning viser at sjåvinistiske menn lettere vil godta voldtekt av kvinner når mennene har vært utsatt for sjåvinistiske vitser sammenlignet med nøytrale vitser.

Det må bli bedre kjent at opplevd rasisme er helseskadelig. Mennesker som scorer høyt for opplevd rasisme, får dårligere helse, både fysisk og psykisk. Alt fra depresjon til hjerte-kar-sykdom.

Det omfattende arbeidet til David Williams, Harvard-professor og folkehelseekspert, støttes av undersøkelser som viser det samme på det genetiske nivået.

Ensomhet har den samme helseskadelig effekt, har vi nylig lært fra programleder Thomas Seltzers intervju med forfatter Hilde Østby på NRKs Trygdekontoret.

Kanskje sammenhengen mellom virkningen av rasisme og av ensomhet kan forstås fra funnene i en studie som viser spesielt raskere forvitring av kromosomene til kvinner utsatt for rasisme, dersom de ikke diskuterer disse opplevelsene med andre (med andre ord, dersom de er sosialt isolert).

Det vil si at Sumaya Jirde Alis modige uttalelser om sine opplevelser også er mulig helsebringende for henne, det håper jeg.

Rasisme er ingen spøk

Lesere som betviler mine ord, må gjerne se til den amerikanske legeforeningen The American Medical Association, som har sagt at rasisme er en trussel mot folkehelsen.

Utsagnet støttes av Folkehelseinstituttet her hjemme, som er av den oppfatning at «det har vært mindre oppmerksomhet om denne problemstillingen i Norge».

Så, spøk eller ei: Rasisme er ingen spøk når det gjelder helse. Det er på tide at vi blir klar over dette, som Karpe ville sagt: «retti sletti.»