Kan vi stole på SSB? | Elin Ørjasæter

  • Elin Ørjasæter
Den nye direktøren i Statistisk sentralbyrå (SSB) er så positiv til innvandring at hun svekker tilliten til byrået hun leder, skriver Elin Ørjasæter (bildet).

Christine Meyer er på innvandringspolitisk korstog.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den nye direktøren i Statistisk sentralbyrå (SSB) er så positiv til innvandring at hun svekker tilliten til byrået hun leder.

Christine Meyer er tidligere konkurransedirektør og Høyre-politiker. I sin nye jobb som sjef i SSB er det mindre rom for politikk. Nå skal hun være garantist for de objektive fakta.

Foreløpig mestrer hun sin nye rolle dårlig.

  1. desember la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sin prognose over konjunkturene. Meyer uttalte at flyktningene kan dempe konsekvensene av eldrebølgen.

En journalist som kan regne, Bård Bjerkholt, kommenterte syrlig i Dagens Næringsliv 4. desember: Hva SSB-sjefen støtter seg på når hun sier at flyktningstrømmen kan bidra til å dempe konsekvensene av den kommende eldrebølgen, er ikke godt å si. SSBs egen forskning gir ikke belegg for å hevde det.

Avlyste møte

En annen journalist som kan regne er Ole Asbjørn Ness i Finansavisen. Da han ba Christine Meyer om et såkalt profilintervju sa hun ja. Men da hun så spørsmålene mente hun de var «for saksorientert» og avlyste møtet samme dag. At direktøren for SSB avlyser et møte fordi journalisten er for saksorientert sier sitt. Meyer endte med å sende Ness et langt svar på epost, uten mulighet for oppfølging.

Ole Asbjørn Ness er ingen hvemsomhelst blant journalister. Det var han som brukte SSBs egne tall til å beregne innvandringens kostnader i 2012. Artikkelserien hans møtte bred anerkjennelse, også fra SSBs egne forskere.

Nei til Dagsnytt 18

Meyer sa også nei til Dagsnytt 18 4. desember. Førsteamanuensis Espen Henriksen på BI hevdet at hennes syn på innvandringens positive virkning på økonomien var direkte misvisende. Meyer møtte ikke til debatt.

Det siste vi trenger i dagens innvandringsklima er å miste tilliten til Statistisk sentralbyrå

Kanskje Meyer egentlig ikke er interessert i statistikk? Knappe fem uker etter tiltredelsen, skrev hun i Dagens Næringsliv at innvandringsstatistikken er mangelfull. Den er nemlig ikke positiv nok, slik hun ser det.

Fordi regnestykkene er konsentrert om virkningene på offentlige finanser, sier de ingenting om de indirekte effektene av innvandring, som at Norge kan bli et mer innovativt og vekstkraftig samfunn, skrev hun. Merk deg ordet «kan».

Kronikken er en sammenhengende nedvurdering av SSBs egen virksomhet, nemlig produksjon av statistikk.

Meyer har tidligere uttalt at hun gjerne går i protesttog for fortsatt innvandring til Norge. Og statistiske fakta om saken finner hun altså utilstrekkelig.

Men Statistisk sentralbyrås oppgave er nettopp å gi oss fakta. En felles erkjennelse av fakta er nødvendig for å kunne finne politiske løsninger. Det siste vi trenger i dagens innvandringsklima er å miste tilliten til Statistisk sentralbyrå.

Twitter: @Orjas

Innlegget er også publisert på Elin Ørjasæters blogg.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Sjeføkonom mener strømmen av innvandrere skaper mer etterspørsel som vil dempe oljebremsen på norsk økonomi:

Les også

Asylsøkerne demper fallet i oljenæringen

Hva skal til for å få flere innvandrere i jobb? Nye tall fra NAV viser at arbeidsledigheten blant 1.generasjons innvandrere er tre ganger så høy som for befolkningen for øvrig: