Debatt

Støres oppfordring var klumsete, men viktig

  • Rahman Akhtar Chaudhry
    Jusstudent
Man lytter til sine nestepersoner, ofte mer enn man lytter til statsministere, kommisjonsrapporter og paneldebatter, skriver Rahman A. Chaudhry.

Moderate muslimer deler et ansvar med alle samfunnsborgere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jonas Gahr Støre har høstet kritikk etter talen han hold på årets minnemarkering for 22. juli, hvor han oppfordret norske moderate muslimer til å ta avstand fra ekstreme holdninger.

Han kunne ha uttalt seg på en mer nyansert måte. I sin oppfordring nevner ikke Støre det store arbeidet som er blitt gjort med å forebygge radikalisering i moskeene. Han nevnte heller ikke arbeidet som gjøres rundt kjøkkenbordene i norskmuslimske hjem, et arbeid som er helt sentralt i bekjempelsen av radikal islam.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem uttrykket seg imidlertid tydeligere i sin kronikk, som ble publisert hos NRK 22. juli. Hoem påpeker to viktige aspekt som må ligge til grunn når moderate muslimer skal følge opp Støres oppfordring.

For det første har mange allerede tatt et standpunkt mot homofobi i det norskmuslimske miljøet. For det andre påpeker Hoem at muslimer i Norge er en utsatt minoritet. Islamofobien har vokst seg større de siste årene, og det er mer utrygt for muslimer å uttale seg i det offentlige ordskiftet enn før.

Våre uttalelser kan vendes og brukes mot oss av de som tjener på å nøre opp under islamhat. Når debatten om homofobi i det norskmuslimske miljøet tas opp, kan vi ikke tillate at de som har onde intensjoner får bli premissleverandører. Det har samtlige som deltar i det offentlige ordskiftet, og norske medier særskilt, et ansvar for.

En borgerplikt

Med det som bakteppe bør moderate muslimer ta Støres oppfordring til etterretning. Norske borgere, alle og enhver av oss, har et ansvar for å stå opp mot homofobiske holdninger, og å forebygge ekstremisme. Det er en borgerplikt som handler om å verne om grunnleggende demokratiske prinsipper, og å opprettholde rettsstaten vår.

Denne borgerplikten utøves der vi er, sammen med menneskene vi omgås med. Det er familiemedlemmene våre, vennene våre, trosfellene våre. Man lytter til sine nestepersoner, ofte mer enn man lytter til statsministere, kommisjonsrapporter og paneldebatter. Moderate muslimer er i en unik posisjon til å kunne imøtegå homofobi, og sette dagsorden i våre egne miljøer. Vi vet at denne homofobien er til stede i norskmuslimske miljøer, og vi vet at det er muslimer selv om er i den beste posisjonen til å kunne konfrontere den. Mye godt arbeid er gjort – men svært mye gjenstår enda.

Bærer ikke ansvaret alene

Vanlige samfunnsborgere med muslimsk bakgrunn bærer ikke skyld eller ansvar for forhomofobisk tankegods. Jeg tolker heller ikke Støres eller Hoems uttalelser som at vi pålegges en slik skyld, eller et slikt ansvar. Det ansvaret vi derimot har, er et ansvar for å ivareta den norske rettsstaten og norske demokratiske verdier. Det ansvaret deler vi med alle våre medborgere. Vi kan utøve dette ansvaret ved å henvende oss til våre egne miljøer, og være tydelige premissleverandører.

Å ta det ansvaret vil være ukomfortabelt. Det håper jeg vi kan stå i. Å konfrontere sine egne familiemedlemmer og venners holdninger er noe av det mest skremmende man kan gjøre. Skal dette arbeidet gjøres, er vi avhengige av at storsamfunnet stiller opp og erkjenner arbeidet som gjøres. Moderate muslimer bør utøve sin samfunnsplikt, men da må også storsamfunnet utøve sin – og sørge for at moderate stemmer som tar til motmæle mot homofobi ikke står alene når kritikken kommer.

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. 22. juli
  2. Jonas Gahr Støre
  3. Radikalisering