Nei til sharia i Norge

Bystyrerepresentant for SV i Oslo, Reza Rezaee, ønsker å innføre sharialovgivningen i Norge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sharia er den lovmessige delen av islam, der strafferetten i enkelte islamske land gir dødsstraff ved steining for utroskap og eller sex utenfor ekteskapet. Skilsmisser er i praksis umulig dersom det er kvinnen som begjærer det. Nå har Rezaee ikke uttalt at han ønsker å innføre strafferetten i Norge, men familieretten, som bl.a. omhandler kvinners rettigheter ved skilsmisse. Utgangspunktet til Rezaee er at mange muslimske kvinner i Norge ikke får skilsmisse fra sine menn, da mannen må akseptere dette for at den skal være gyldig ifølge sharialovene. Menn trenger imidlertid ikke denne aksepten hvis de ønsker å skille seg. Dette er en praksis som i Norge er ulovlig og et brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Kvinnene skal etter Rezaees oppfatning forhandle med Islamsk råd m.fl. for å få sine solklare rettigheter etter norsk lov oppfylt. Dette forslaget er urovekkende.