Hvorfor hadde ikke Stig Millehaugen på seg en slags fotlenke?

  • Ole-Anders Brekkhus
Overvåkingsfoto av etterlyste Stig Millehaugen der han går ut av Trondheim fengsel onsdag morgen.

Risikoen for uteblivelse ville vært mindre dersom Kriminalomsorgen benyttet seg av enkel teknologi.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg forstår at forvaringsdømte Stig Millehaugen ble innvilget en korttidspermisjon. Det til tross for at han er dømt for svært alvorlige lovbrudd.

Det jeg imidlertid stiller meg kritisk til er hvorfor Kriminalomsorgen ikke tar i bruk enkel og tilgjengelig teknologi for å minske risikoen for uteblivelse. Det skjedde ikke ved Trondheim fengsel i går.

Vi må tåle risikoen

Som tidligere ansatt i Kriminalomsorgen har jeg selv måtte ta risikovurderinger knyttet til permisjoner. Hvordan har soningsprogresjonen vært? Hvilke personer og miljø har den innsatte kontakt med? Hva er sannsynligheten for at den innsatte begår ny kriminalitet eller uteblir fra permisjonen?

Faktum er at man ikke kan vite svarene på disse spørsmålene helt eksakt, men vi må likevel tåle risikoen.

En dag skal Stig Millehaugen tilbakeføres til samfunnet. Han kan bli min eller din neste nabo.

Vi ønsker selvsagt da at han ikke kommer direkte fra en innlåsing og kontroll i 21 år. Dette er viktige prinsipper for en forsvarlig tilbakeføring. Vilkårene for en såkalt korttidspermisjon som Millehaugen var på i går, er forholdsvis strenge. Det bør i tillegg nevnes at Millehaugen blir definert som en farlig person som soner en forvaringsdom på 21 år. Politiet sender ut riksalarm straks han ikke returnerer til fengselet til avtalt tid.

Kriminalomsorgen burde tatt i bruk tilgjengelig og enkel teknologi for å minske risikoen i vurderingene sine.

Et nyttig verktøy

I dag kan man gjennomføre hele eller deler av straffen sin gjennom såkalt elektronisk kontroll eller fotlenke. Det er Kriminalomsorgen som foretar en vurdering om hvorvidt man oppfyller kriteriene til dette ifølge Straffegjennomføringsloven paragraf 16.

Det er altså allerede et eksisterende soningstilbud. Teknologien er etter min kjennskap basert på en hjemmebase som definerer områder i og rundt bopelen man bor i. En alarm går til en sentral dersom man beveger seg ut av området eller fotlenken blir tatt av.

Jeg kan sende mine barn ut av dørene hjemme med en klokke på armen. Jeg kan via en app hele tiden vite hvor barnet befinner seg. Jeg får varslinger og alarmer dersom klokken blir tatt av. Jeg kan kommunisere og overvåke lyden der barnet befinner seg.

Kriminalomsorgen burde tatt i bruk en slags fotlenke der risikoen for uteblivelser hadde minsket. Det er kanskje en kontroversiell tanke i dag med tanke for oss som lever i frihet.

Men det ville vært et nyttig verktøy for Kriminalomsorgen i spesielle tilfeller, for eksempel straffegjennomføringen for Millehaugen.

Det burde være enkelt å videreutvikle en allerede tilgjengelig teknologi i 2022.