Debatt

Kort sagt, onsdag 11. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sykkelfelt. Lyntog. Byggeforbud. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo-bilister må ta hensyn!

I Aftenposten torsdag 5. mai skriver Hans Edvardsen et innlegg om biler som parkerer i sykkelfeltet utenfor Fjelberg Fisk og Vilt i Bygdøy allé.

Dessverre fremstår innlegget som et angrep på butikken, når det heller kunne fokusert på problemet med parkerte biler i sykkelfeltene.

Jeg er selv syklist i samme område. Jeg opplever til stadighet at det står parkerte biler i sykkelfeltene i området, noe som medfører at jeg må svinge ut blant kjørende biler. Det sier seg selv at dette ikke er risikofritt.

Dette er et problem uansett om folk skal hente hummer hos Fjelberg, bære ut kasser fra Vinmonopolet, avlevere varer, hente passasjerer eller andre nødvendig gjøremål. Oslo kommune har fjernet de fleste parkeringsplasser i området. Bilistene har ikke noe annet valg.

Løsningen på problemet er ikke at Fjelberg Fisk og Vilt tar ansvar utenfor sin butikk, som Edvardsen skriver. Løsningen er at bilistene i hele Oslo tar hensyn til at de av og til må dele veien med syklistene. Vi syklister må være flinkere til å gi tegn som viser hvor vi skal. Slik kan vi unngå farlige situasjoner.

Anne Karine Bergene, Majorstuen


Hjemmeblind om lyntog

Det er fint at Aftenposten på lederplass 30. april støtter rask jernbane mellom Oslo og Stockholm. Men det er skivebom å avslutte med: «Hurtigtoget til Stockholm har et annet passasjergrunnlag og dermed en helt annen realisme i seg enn luftslottet Nord-Norge-banen og planene for nye lyntogtraseer over fjellene til Bergen, Stavanger og Haugesund.»

Her er avisen «hjemmeblind» for passasjergrunnlaget innenlands.

Avisen viser til 12 fly daglig i hver retning og kort luftlinjeavstand på 41 mil Oslo–Stockholm. Men aktuelle lyntogtraseer innenlands er kortere og passasjergrunnlaget høyere.

Langs Oslo–Trondheim/Ålesund var det 48 daglige flyavganger i hver retning i 2019. Langs Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger 93. Luftlinje Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger er 31 mil, Oslo – Trondheim 39 mil.

Oslo–Stockholm hadde 1,4 millioner flyreisende i 2019, Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger 4,7 millioner, Oslo–Trondheim/Ålesund 3,1 millioner, pluss 4,7 millioner videre til/fra/i Nord-Norge.

Landet trenger moderne, lønnsom og rask jernbane mellom våre største byer – gjerne også mot Stockholm og København. Et slikt høyhastighetsnett vil ha enorm betydning.

Beate Marie Dahl Eide, leder Lyntogforum i Vestfold og Telemark og ordfører i Seljord kommune

Eirik Faret Sakariassen, leder Lyntogforum i Rogaland og formannskapsmedlem i Stavanger kommune

Thor Haakon Bakke, leder Lyntogforum i Vestland og samferdselsråd i Bergen kommune

Tore Johan Øvstebø, leder Lyntogforum i Møre og Romsdal og leder av planutvalget i Ålesund kommune

Jon Halvor Midtmageli, leder Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa og ordfører i Øyer kommune

Thor W. Bjørlo, sekretær, Lyntogfora


Byrådet må spille med åpne kort

Aftenposten skriver søndag 8. mai om en advokat som skal ha formidlet rykter om byggeforbud til sine klienter, og at dette kan ha bidratt til at byggeforbudet rammet urettferdig. Jeg er advokaten.

Det som også er sentralt, er at prosessen mellom Plan- og bygningsetaten (PBE) og byrådsavdelingen som ledet til varselet om mulig forbud, holdes skjult for offentligheten.

Da vi i Bull & co. ble kjent med ryktet, forsøkte vi å kontakte både PBE og byråden, uten å få svar. Det er krevet innsyn i dialogen mellom byråden og PBE før høringen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Forespørslene ble avslått, med begrunnelsen at kommunen trengte arbeidsro, og at innsyn ville kunne gi feil forventninger til prosessen.

Det ble angitt at innsyn kunne være aktuelt på et senere tidspunkt. Før høringsfristen for varselet om forbudet gikk ut, forsøkte vi igjen å få innsyn. Vi ble innvilget innsyn i ett av 14 dokumenter. Dokumentet viser at PBE og byråden har diskutert byggeforbud siden november 2021.

Byggeforbud er et inngripende virkemiddel som bør brukes med forsiktighet. Småhusområdet omfatter et areal på over 24.000 dekar fordelt på 28.300 eiendommer. Det er ca. 30.000 bygninger som rommer rundt 40.000 boenheter innenfor planområdet i dag. Hvert år bygges det i gjennomsnitt 330 nye boliger.

Planformålet i någjeldende plan er bolig og bevaring av småhusområder, som opprettholdes i nytt forslag. Det er vanskelig å se hvordan noe fortetting i ett år til skal bidra til at formålet med planen vanskeliggjøres, som er lovens vilkår for slike forbud.

Alle i planområdet burde vært varslet om at forbud ble vurdert. Det skulle vært fastsatt en dato frem i tid, slik at alle som har lagt ned store midler og ressurser i boligdrømmen, fikk samme mulighet til å fremme søknad.

Det er også sentralt med innsyn og åpenhet i de føringer som er gitt fra byråden i det løpende arbeidet. Dette kan kommunen rette opp i når den nå skal ta stilling til hvorvidt det varslede forbudet skal nedlegges eller ikke.

Anders Evjenth, advokat og partner i Bull & co.

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Oslo
  3. Stockholm
  4. Lyntog