Beijing-OL: Vi kan ikke sitte på tribunen med en diktator

  • Guri Melby
Kinas president Xi Jinping under et besøk til en skøytearena som skal brukes under vinter-OL. Bildet er fra 4. januar i år.

Norske politikere og diplomater bør holde seg langt unna vinter-OL.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under diktator Xi Jinping sitter millioner uigurer i fangeleirer. Det lille av demokrati Hongkong hadde, er avskaffet. Og undertrykkelsen av den tibetanske befolkningen fortsetter.

Kina blir ikke mer åpent under Xi, det blir mer autoritært. Dette kan vi ikke legitimere. Derfor bør norske politikere og diplomater holde seg langt unna vinter-OL.

Før jul fremmet jeg forslag i Stortinget om diplomatisk boikott. Jeg ber alle stortingsrepresentanter som er opptatt av menneskerettigheter i Kina, om å stille seg bak forslaget.

Demokratibevegelsen fortjener vår støtte

I 2019 besøkte jeg Hongkong. Nesten alle de politikerne jeg møtte der, er i dag enten i fengsel eller eksil. Grunnen er at Kina året etter innførte en sikkerhetslov som i praksis avskaffet det begrensede demokratiet i Hongkong.

Det er demokratibevegelsen som fortjener vår støtte, ikke kommunistene i Beijing

Før jul skrev jeg et brev til Zhang Zhan, journalisten som sitter fengslet i Kina fordi hun rapporterte åpent om koronautbruddet i Wuhan. Hun soner under umenneskelige forhold, og familien frykter for livet hennes.

Til tross for dette har hun ikke bøyd av i sin kritikk mot regimets koronahåndtering.

Det finnes ikke et verre stikk mot Zhang Zhan eller demokratiforkjemperne i Hongkong enn å legitimere Xi ved å sitte side om side med ham under vinter-OL.

Det er demokratibevegelsen som fortjener vår støtte, ikke kommunistene i Beijing.

Vi må bli mindre naive

Autoritære regimer har forstått at internasjonale idrettsarrangementer kan gi dem prestisje og legitimitet.

Se bare til Russland, til Qatar og nå til Kina. Alle har på sin måte brukt eller bruker OL eller VM for å styrke sin egen posisjon. Derfor må vi bli mindre naive når slike land søker om å være vertskap for våre idrettsutøvere.

Hvis vi vil gi fremtidige turneringer en trygg havn, må flere demokratiske land ta på seg å arrangere slike tevlinger. Det var en av grunnene til at jeg ønsket vinter-OL til Oslo. Isteden ble det Beijing.

Boikott som legitimt verktøy

Diplomatisk boikott av Beijing-OL kommer ikke til å endre livet i Kina over natten. Men det viser alle de kinesiske menneskerettighetsaktivistene i eksil og i fengsel at de ikke er alene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier at Norge ikke har en tradisjon for boikott. Men det var en annen hedmarking og Ap-politiker som gjennomførte OL-boikott da Sovjet invaderte Afghanistan. Det var statsminister Odvar Nordli.

Senest i forbindelse med Sotsji-OL krevde Aps homonettverk og AUF diplomatisk boikott. Når Trettebergstuen definerer norsk tradisjon, mener jeg hun må være mer raus med eget parti. De har nemlig opp gjennom tidene sett boikott som et legitimt og effektivt verktøy. Slik jeg og gjør.

Må ikke bidra til å legitimere regimet

Kina er verdens største autokrati, men også et av verdens viktigste land. Vi kan ikke stoppe dialogen med dem. Vi kan og skal snakke sammen og samarbeide der vi har felles interesser, som i å bekjempe klimakrisen.

Men vi må ha klar tale når kommunistregimet bryter menneskerettighetene. Og vi må ikke bidra til å legitimere kommunistregimet ved å stille side om side med dem på internasjonale sportsarrangementer.