Debatt

Kort sagt, onsdag 17. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ubrukte broer. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Broene i Lodalen falt mellom to stoler

Aftenposten har en artikkel 10. november om broer i Lodalen som aldri er tatt i bruk.

Da Vålerengatunnelen ble planlagt på 1980-tallet, visste ingen at Ekebergtunnelen skulle komme. Vålerengaprosjektet måtte stå på egne ben. Det var naturlig å planlegge de rampene som nå har vist seg å være unødvendige. Å fordele trafikken fra Lodalen på ulike veier ned mot Bispelokket var logisk.

Da Oslopakke 1 skulle vise seg å bli en realitet i 1990, ble planforutsetningene endret. Ekebergtunnelen skulle komme. Da ble det logisk med en annen veiløsning i Lodalen, en som blant annet ga mindre trafikk gjennom Gamlebyen.

På 1980-tallet var systemet slik at Oslo veivesen, som en kommunal etat med ansvar for det omfattende kommunale veinettet, også var tillagt ansvaret for riksveinettet i byen etter avtale med Statens vegvesen.

Oslo veivesen både driftet, vedlikeholdt og bygget riksveier i Oslo med midler som ble overført fra staten. Dette var en praktisk og effektiv ordning. Det var rasjonelt at det kommunale veinettet og riksveiene ble sett i sammenheng når det gjaldt drift og vedlikehold.

I samarbeid med Statens vegvesen lagde Oslo veivesen også planer for nye riksveiprosjekter og ledet gjennomføringen, finansiert av staten gjennom overføringer fra Statens vegvesen. Når det ble satt trafikk på veien, ble veien tatt opp som riksvei. Det vil si at Statens vegvesen ble veiholder og tok ansvaret for drift og vedlikehold.

De nå unødvendige broene i Lodalen falt mellom to stoler. Oslo veivesen sto for utbyggingen, finansiert og godkjent av Statens vegvesen, men de ble aldri tatt opp som riksveiprosjekt fordi det aldri ble satt trafikk på veien.

Hvem har tilsynsansvaret og vedlikeholdsansvaret for den broen som faktisk står der? Det er mye krevende jus her. Jeg tror det er fornuftig med en pragmatisk løsning. Og den er nærliggende. Dette bør være en dugnad mellom kommune og stat. Bompengene bør finansiere rivningen av broen!

Ivar Sørlie, tidligere samferdselssjef i Oslo kommune


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Statens vegvesen
  3. Trafikk