Debatt

Er lykken at flest mulig skal jobbe mest mulig? | Arild Hermstad

 • Arild Hermstad
  Arild Hermstad
  Nasjonal talsperson, MDG
Der Høyre setter ned utvalg for å se på hvordan vi kan få kvinner til å føde flere arbeidstagere, vil vi føre en politikk der folk kan ha tid til å være sammen med dem, skriver innleggsforfatteren.

Vi vil føre en politikk der folk ønsker å få barn, og kan ha tid til å være sammen med dem, uten at vi raserer kloden de skal leve på.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en førjulskommentar den 15. desember mener Kristin Clemet at MDGs politikk kan være befriende, fordi vi ønsker et samfunn med mindre press og stress. Men vi må også være ærlige om at det har en pris: Kravene til økt velferd krever at vi alle må jobbe mer i fremtiden, mener hun. Jeg er hjertens uenig.

Les også

Hjem til jul - men mer tid med familien har en pris | Kristin Clemet

Arild Hermstad

Forbruk og velferd

MDG mener at kravet om at vi må jobbe mer, for å kjøpe mer, for å kaste mer, er i ferd med å kjøre oss inn i en irreversibel miljøkatastrofe. For å sikre velferd for alle i fremtiden må forventningene til materielt forbruk justeres. Nedover.

Verdiskapningen på lang sikt er truet av at vi ikke klarer å håndtere en økende klimarisiko. MDG er derfor kritisk til å ta hensyn til økonomisk vekst foran andre hensyn, noe vi er alene om på Stortinget. Vi går heller ikke til valg på å gjøre store utvidelser i de offentlige universelle velferdstjenestene.

Et bærekraftig forbruk

Clemet har glemt at økende velferd frem til nå har gått hånd i hånd med kortere normalarbeidstid. Vi blir mer produktive og tar ut mer av gevinsten i form av lengre ferier, kortere dager og julefri. Dette vil fortsette. Kortere arbeidstid kan dessuten gi høyere produktivitet og lavere sykefravær.

Mer fritid i stedet for høyere kjøpekraft vil gi et mer bærekraftig forbruk. MDG utelukker ikke at skattesatsen må økes for å sikre velferdstjenestene. Det vil likevel være moderat sammenlignet med effekten av en grønn skatteomlegging. De med høyt miljøskadelig forbruk vil beskattes hardere, men det blir tilsvarende lettelser for dem som lever miljøvennlig.

Tid til ønskede barn

Der Høyre og Arbeiderpartiet tar til orde for mer og mer arbeid, spør vi om lykken virkelig er at flest mulig skal jobbe mest mulig? Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv som gjør det mulig for flere å stå i jobb, lengre. Der Høyre setter ned utvalg for å se på hvordan vi kan få kvinner til å føde flere arbeidstagere, vil vi føre en politikk der folk ønsker å få barn, og kan ha tid til å være sammen med dem, uten at vi raserer kloden de skal leve på.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Familiepolitikk
 3. Velferdsstaten
 4. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 5. Debatt