Debatt

Stortinget må rydde opp i datalagringsrotet

Enten får regjeringen formelt nekte å sanksjonere loven om lagring av data, eller så får man fremme sak for Stortinget.

  • Hans Fredrik Marthinussen
    Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Etter at EU-domstolen har underkjent EUs datalagrinsdirektiv som stridende mot EUs charter for fundamentale rettigheter, skriver Aftenposten i sin leder 9. april at regjeringen bør «stanse det pågående arbeidet med å gjennomføre det utskjelte direktivet».

I godt selskap med norske politikere flest, inkludert statsministeren, er Aftenposten kanskje ikke klar over at datalagringsdirektivet, i likhet med EU-charteret, ikke er del av EØS-avtalen.## Virkningsløst vedtak

Les hele saken med abonnement