Våre barn fortjener et godt klima, men de fortjener også at vi tar vare på demokratiet | Lars Kolbeinstveit

  • Lars Kolbeinstveit
Studenter og unge streiket fredag i en rekke byer verden over for å få politiske ledere til å gjøre mer for å bekjempe klimaendringer. Dette bildet er fra Nantes i Frankrike.

Å protestere mot det autoritære er ingen avledning, skriver Lars Kolbeinstveit i et svar til klimaoppropets forfattere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Reaksjonene på de 25 intellektuelle som tok til ordet for opprør for redde klimaet, var på mange måter ganske forutsigbare. Men det burde ikke overraske. Når viktige intellektuelle tar til orde for et ganske så autoritært opprør, reagerer heldigvis mange.

Noen av forfatterne som ønsker opprør, blant andre Arne Johan Vetlesen, har igjen svart på kritikken og hevdet at Torbjørn Røe Isaksen forsøker å «avlede en viktig samfunnsdebatt.»

Lars Kolbeinstveit.

At Vetlesen med flere tar såpass lett på kritikken og kaller den en avledning, viser hvor ensidig og radikalt de tenker om klima. Ikke ulikt mange andre autoritære bevegelser, som kjemper for én sak, oppfatter de situasjon så alvorlig at umiddelbar handling er nødvendig.

Hvilke handlinger?

At situasjonen for verdens klima krever handling, er imidlertid også den store majoriteten enig i. Men hvilke handlinger som kreves for å bedre jordens klima, hersker det stor usikkerhet om. Det finnes mange ulike og helt legitime uenigheter om hvilke handlingsalternativer som løser klimaproblemet mest effektivt.

Forfatterne «krever et råd som følger opp klimatiltak, og løfter målsetninger med større tyngde ...» Dette rådet skal bestå av eksperter.

Den demokratiske forankringen i dette rådet er høyst tvilsom, men her har Vetlesen og co. moderert seg i etterkant. Likevel er det vanskelig å se for seg hva et råd med eksperter skal tilføye klimasaken.

Politikere har allerede høy tilgang til kunnskap om klimaendringer, men hvordan de stanses er som sagt ikke et enkelt spørsmål, hverken forskningsmessig eller politisk. Dessuten lever vi heldigvis i et liberalt demokrati, der vi må ta andre hensyn når vi utformer tiltak for å få redusert klimagassutslipp.

Arne Johan Vetlesen.

De som er naive og de som er enda mer naive

Det er gode grunner til å hevde at de som ikke tar klimaproblemet på alvor, eller som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte, er naive. Men de som tror at de har det endelige svaret på hvordan vi løser klimaproblemet, er enda mer naive.

For hva som skjer dersom Norge for eksempel stenger sin olje- og gassproduksjon nå, er langt fra sikkert. Det er mulig det fører til mer olje- og kullproduksjon i mer autoritære land og dermed forverrer klimaproblemet. At det temmelig umiddelbart vil ha alvorlige konsekvenser for norske arbeidsplasser og vår velferd er ganske sikkert.

Det igjen vil utvilsomt ha politiske følger. Det kan gi sterke og bent frem klimafiendtlige og populistiske utslag. Og det er nettopp dette dagens politiske ledelse, enten den er blågrønngul eller rødgrønn, er fullstendig klar over. Hadde de ikke tatt hensyn til dette, hadde de virkelig tenkt kortsiktig.

Opprørsgruppen Extinction Rebellion protesterte i desember utenfor BBCs lokaler i London.

Gjør det lett for seg selv

Vetlesen og co. gjør det på mange måter for lett for seg når de anklager politikere for å tenke kortsiktig. Ikke ulikt andre med ganske sterke og ensidige meninger forsøker de ikke å forstå sine politiske motstandere, men hevder at de «tenker kortsiktig» og, i dette tilfellet, lukker øynene for klimaproblemet.

Vi skal selvsagt ikke utelukke at det er tendenser til kortsiktighet blant de etablerte partiene, men vi som står utenfor partipolitikken, enten vi er taxisjåfører eller akademikere, må huske på at det liberale demokratiet er bygget på respekt for pluralisme og uenighet.

Det bidrar til at demokratiet på sett og vis er «tregt», men det gir ganske utvilsomt de beste resultatene. Og viktigere: det er et bolverk mot det autoritære.

Vetlesen var, i Dagsnytt 18 15. mars, bekymret for at mangel på handling fra politikernes side kan føre til uheldige opptøyer fra klimaaktivister. Det er vanskelig å forstå hva han egentlig mener. Må vi støtte et ugjennomtenkt ikkevoldelig opprør for å unngå vold?

Torbjørn Røe Isaksen (H) har kritisert klimaoppropet.

Ulike standarder

Uansett er jo nettopp alvoret i klimasaken noe som blir fanget opp i det liberale demokratiet. MDG er etablert på Stortinget, og alle partier drøfter med høyere grad av intensitet og alvor enn før, hvordan og i hvilken grad Norge kan bidra til å løse klimaproblemet. Vetlesen og co. er tydeligvis ikke fornøyd likevel og krever mer.

Dette fenomenet kjenner vi igjen fra andre politikkområder. Radikale krefter krever mer enn det liberale demokratiet leverer. Det spesielle med klimasaken er at en slik tankegang aksepteres av intellektuelle og ressurssterke stemmer i offentligheten.

Denne ulike standarden i offentligheten er problematisk på flere måter. Det kan gi autoritære eller populistiske krefter vann på mølla når de peker på en mektig «elite».

På den andre siden kan trykket i klimasaken og kravet om handling bidra til at klimatiltak med tvilsom effekt blir iverksatt. Saken blir så viktig at viktige innvendinger står i fare for å bli avfeid.

Jeg deler bekymringen mange har for klimaendringene og kan forstå at mange, kanskje særlig de unge, er utålmodige. Hvorvidt skolestreik for elever bør støttes av oss voksne, har jeg ikke så sterke meninger om. At vi roser deres engasjement er på mange måter flott, men vi gjør våre barn en bjørnetjeneste hvis vi lærer dem at det egentlig bare er å sette i gang med streik og opprør for å løse klimaproblemet – og at vi voksne ikke har gjort noe før, fordi vi har tenkt kortsiktig og reist på sydenferier.

Forfatter Karl Ove Knausgård er en av de 25 som undertegnet klimaoppropet.

Det vi skylder våre barn

Vi skylder våre barn å lære dem hvor alvorlige klimaendringene er, men vi kommer ikke utenom å fortelle dem at løsningen på klimaproblemene ikke bent frem er enkel. Noen tiltak er nok mer effektive enn andre, men hvilke hersker det legitim uenighet om. Det må vi forklare våre barn.

Våre barn fortjener et godt klima i fremtiden, men de fortjener også at vi tar vare på demokratiet. Å så tvil om at klimaproblemene kan løses innenfor det liberale demokratiet, er en avledning av debatten.

Dette er debatten:

25 kulturpersonligheter og akademikere: Vi støtter skolestreiken. Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt.

Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H): Ser de selv den antidemokratiske retorikken de bruker?

Ni av oppropets forfattere: Planetens fremtid står på spill. Isaksen avleder en livsviktig debatt

Oppropsforfattere svarer Røe Isaksen: Det er ingenting antidemokratisk ved vårt klimaopprør