Debatt

Vi trenger et samlet barne- og ungdomssykehus! | Terje Rootwelt

  • Terje Rootwelt
    Terje Rootwelt
    klinikkleder, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus
Et godt tilbud til fødende og nyfødte er uløselig knyttet sammen, mener Terje Rootwelt.

Et samlet fagmiljø ønsker flere fødsler til Rikshospitalet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ønsket om samling av høyspesialiserte funksjoner på Ullevål og Rikshospitalet lå bak OUS-fusjonen i 2009. Det barnemedisinske miljøet har ønsket et geografisk samlet barnesykehus siden 1980-tallet. Mange fagområder innen barnemedisin er hver for seg små i dagens Oslo universitetssykehus, ofte med to til fem leger.

For å få et pasientvolum som er nødvendig for god spisskompetanse, bør disse samles ett sted.

Terje Rootwelt er klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus.

Noen miljøer er samlet, som barnekreft og barnehjertesykdommer på Rikshospitalet og mage/tarm-, hormon- og infeksjonssykdommer på Ullevål. Andre fagområder er fortsatt delt mellom de to sykehusene.

Mange pasienter med sammensatt sykdom får dermed sin behandling dels på Ullevål og dels på Rikshospitalet, med de utfordringer det skaper for både pasient, pårørende og helsepersonell i og utenfor sykehuset.

Les også

Helseministeren ber sykehusene slutte med operasjoner som ikke har effekt

Bedre for barna

Et godt tilbud til fødende og nyfødte er uløselig knyttet sammen. Det er årlig 7000 fødsler på Ullevål og 2700 på Rikshospitalet. Foreløpige skisser med flytting av dagens fødsler på Ullevål til Aker har skapt stor uro. Et samlet fagmiljø ønsker flere fødsler til Rikshospitalet.

For å være god på det spesielle, må man være god på det vanlige, og ingen andre nordiske hovedsteder har så få som 2700 fødsler ved sitt høyspesialiserte barnesykehus.

De tre andre hovedstedene i Norden har heller ikke samlet alle fødsler ett sted. Dette ivaretas trygt gjennom en god utvelgelse av hvem som skal føde hvor, ved å ha nyfødtintensivavdeling ved hver fødeavdeling og ved å ha en god transporttjeneste for de nyfødte som uventet trenger behandling på den mest avanserte nyfødtintensivavdelingen. Dette vil vi også gjøre i fremtidens OUS.

Altfor tidlige fødsler og andre fødsler hvor man forventer alvorlig sykdom hos den nyfødte, vil skje ved Rikshospitalet. Det vil likevel fødes barn på Aker som uventet trenger intensivbehandling. Aker vil derfor ha en nyfødtintensivavdeling døgnbemannet med erfarne overleger og sykepleiere.

Les også

Traumesenteret fikk ros etter 22. juli. Nå frykter fageksperter at de nye sykehusplanene vil svekke akuttberedskapen.

Bedre bruk av ressurser

Syke nyfødte med behov for mer avansert intensivbehandling vil flyttes til nyfødtavdelingen på Rikshospitalet, som vil samle alle spesialiserte nyfødtfunksjoner fra dagens Ullevål og Rikshospitalet.

Det transporteres i dag nesten daglig alvorlig syke nyfødte fra andre sykehus til Rikshospitalet.

En samling i ett barne- og ungdomssykehus hvor vi bygger videre på den gode kompetansen ved Ullevål og Rikshospitalet, og hvor alle spesialister kan samles rundt barnet, vil styrke pasientbehandling og forskning og gi bedre bruk av ressursene. Vi må ikke la denne muligheten gå fra oss en gang til.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Helsepolitikk
  3. Fødsel