Debatt

Alvorlig effekt ved bruk av hasj

  • Jan Erikssen
Hasj og marihuana er ikke ufarlig, men skadevirkningene er relativt beskjedne, og i et fritt samfunn forbyr man ikke alt som medfører risiko, påpeker Jan Arild Snoen.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

"Hasj er mindre farlig enn alkohol." Under denne tittelen leverer journalist Ingeborg Senneset et intervju i Aftenposten 19. mai. Artikkeloverskriften og innholdet bærer preg av at journalisten og/eller intervjuobjektet, professor Willy Pedersen, må ha forlest seg på Alexandre Dumas’ bok Greven av Monte Cristo. Der beskrives hamp (cannabis) som et lykkefrembringende stoff uten sidevirkninger.

Moderne medisinsk litteratur vedrørende bruk av cannabis er betydelig og bør leses av dem som skal uttale seg offentlig, enkelt gjort ved at journalist/intervjuobjekt oppdaterer seg for eksempel via Wikipedia. Ett mulig søkeord er"Long term effects of cannabis use". Det gis på Wikipedia en oppdatert oversikt over korttids— og langtidseffekter av cannabisbruk, spesielt med referanse til sentralnervøse virkninger, som hukommelse/intelligens/læring, avhengighet, mental helse, bilkjøring, andre nevrologiske effekter etc.

I vrimmelen av beskrevne effekter – nesten alle negative – nevner jeg to:

  1. Funnene (fra en langtidsstudie av New Zealand-ungdom i alderen 14–25 år) gir kunnskap om alvorlige konsekvenser av langtids cannabisbruk.
  2. Inntak av cannabis under graviditet er forbundet med nedsatt vekst av fosteret, økt risiko for abort og av kognitive forstyrrelser etter fødselen. Bruk av cannabis under svangerskapet er assosiert med problemer med innlæring av språk, med redusert oppmerksomhet, og senere asosial oppførsel.

Les mer om

  1. Debatt