Debatt

Det totalitære begynner ikke ved å oppfordre til et minimum av anstendighet i avisenes kommentarfelt | Ivar A. Iversen

  • Ivar A. Iversen
    Ivar A. Iversen
    Sekretariatsleder for Ytringsfrihetskommisjonen
Anki Gerhardsen vrangleser Morgenbladet, mener Morgenbladets redaksjonssjef Ivar A. Iversen.

Anki Gerhardsen vrangleser Morgenbladet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Morgenbladet vil innskrenke ytringsrommet, hevder Anki Gerhardsen i sin medierevisjonsspalte. Hun har lest vår lederartikkel, det vil si: Hun har vranglest den. Det var jeg som skrev lederen (vi har signerte ledere i Morgenbladet). Enten har jeg uttrykt meg ekstremt uklart, ellers står det dårlig til med leseferdighetene hos Aftenpostens medierevisor. Jeg heller mot den siste tolkningen.

Utgangspunktet for lederartikkelen var Sumaya Jirde Alis kritikk mot at Klassekampen inviterte Resett-redaktør Helge Lurås inn i et panel om alternative medier. «Resett er et typisk eksempel på et såkalt alternativt nyhetsmedium og en relevant deltager i en slik debatt», står det i lederen. Og videre: «Helge Lurås er også ansvarlig redaktør for et medium som i vinter publiserte flere angrep på Jirde Ali, inkludert en lang rekke kommentarer fra lesere med grov hets og trusler.»

Dette var lederens hovedpoeng: «Såkalt «no-platforming» er i utgangspunktet problematisk. En bør snakke også med dem, ikke minst med dem, en selv er grunnleggende uenig med.»

Morgenbladet intervjuer såkalte alternative stemmer stadig vekk, inkludert Lurås. Avisen er ikke tilhenger av scenenekting/no platforming som prinsipp. Men: Mediene har også et ansvar for å legge til rette for et debattklima der det ikke «fremstår direkte farlig for mange, spesielt unge kvinner med innvandringsbakgrunn, å delta i diskusjonene i det hele tatt».

Helge Lurås, redaktør i Resett.

Noen meninger bør faktisk nektes en scene, som grov hets og direkte trusler. Det bør ikke være kontroversielt. Akkurat i tilfellet Resett, og hvordan Helge Lurås redigerer sitt kommentarfelt, er det likevel nødvendig å påpeke noe så åpenbart. Når Lurås kaller seg ansvarlig redaktør, har også han et ansvar for sitt eget kommentarfelt. Skal han inviteres inn i et panel som ansvarlig redaktør, «må han utfordres tydelig og direkte på dette».

Hvordan dette blir å «ofre anti-totalitære verdier i den gode saks tjeneste», som Gerhardsen skriver, fatter jeg ikke. Det totalitære begynner ikke ved å oppfordre til et minimum av anstendighet i avisenes kommentarfelt.

Resett og andre medier vokser fordi tilliten til den ordinære pressen er svekket, skriver Gerhardsen. Skal folk ha tillit til pressen, bør den også holde seg med en medierevisjon som ikke forvrenger argumenter for å fremme egne poenger.

Les også:

Les også

  1. Einar Øverenget: Det er bekymringsfullt at samfunnsdebatten i økende grad handler om at enkelte bør fratas muligheten til å ytre seg

  2. Advokat har vurdert «no platforming» og jus. Dette er konklusjonen

Les mer om

  1. Ytringsfrihet
  2. Morgenbladet
  3. Klassekampen