Debatt

På høy tid med planer for vindkraft

  • Asle Strand, fagsjef KS Bedrift Energi
  • Audun Wiig, næringspolitisk rådgiver KS Bedrift Energi

Mangelen på klare rammer har ført til prosjekter samfunnet ikke er tjent med, som storutbyggingen på Fosen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utrede områder som er velegnet for utbygging av vindkraft. Dette skal legge til rette for lønnsomme prosjekter.

Norge etterfølger dermed Sverige, som de siste årene har regulert vindkraftutbyggingen på bakgrunn av et nasjonalt rammeverk.

Områdene skal blant annet vurderes på bakgrunn av produksjonspotensial og nettilgang. «Det er et poeng å lokalisere vindkraft slik at det ikke er nødvendig å bygge mye nytt kraftnett», skriver departementet i oppdragsbrevet.

Asle Strand.

I utgangspunktet skal det bli vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke inngår i den nasjonale rammen.

Kvaliteten på transmisjonsnettet i områdene vil være førende for rammeverkets innretning. Dette er et godt tiltak. Utbygging av transmisjonsnettet, «motorveiene» i det norske kraftnettet, er spesielt kostnadskrevende.

Audun Kolstad Wiig.

For å kunne håndtere ikke-regulerbar vindkraftproduksjon, må også nettets «fylkes- og kommunale veier», altså regional- og distribusjonsnettet, rustes opp for milliardbeløp de kommende årene. Det er viktig at vindkraftprosjekter ikke krever nettutbygginger som både er dyre og hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten er tvilsom.

Eksempelet Fosen

Gigantprosjektet på Fosen, som bygges av Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power, er et godt eksempel på et fordyrende prosjekt med lav samfunnsøkonomisk verdi.

Ikke bare er Fosen-prosjektet trolig avhengig av subsidiering gjennom grønne sertifikater for å være lønnsomt. Utbyggingen krever også betydelige forsterkninger i transmisjonsnettet. Dermed må det bygges linjer som normalt ikke ville blitt bygget dersom prosjektet ikke ble realisert.

Prislappen for de nye linjene er nå anslått til mellom 5,3 og 6,4 milliarder – en kostnad vanlige strømkunder må betale over nettleien. NVE har tidligere uttalt at det ble gjort et «bevisst valg» om at ikke utbyggeren av prosjektet måtte betale for forsterkninger i nettet.

Strømkundene må betale

Dette mener vi er feil utnyttelse av fellesskapets ressurser. Kraftprodusenter bør av prinsipp betale for at nettet skal kunne håndtere innmatingen av store volumer ikke-regulerbar fornybar kraft. Denne typen prosjekter subsidieres allerede av grønne sertifikater.

Å overføre regningen for forsterkninger i nettet til vanlige strømkunder blir dobbelt subsidiering av kraftutbyggerne.

Å overføre regningen for forsterkninger i nettet til vanlige strømkunder blir dobbelt subsidiering av kraftutbyggerne. En godt gjennomarbeidet rammeplan for vindkraft vil føre til at du og jeg unngår å sitte med regningen for tilknytning av prosjekter det strengt tatt ikke er behov for.

Ny kraft må komme fra kilder som er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utnytte. I dette regnestykket må det eksisterende nettets evne til å håndtere den nye kraften, og kostnaden ved å oppruste nettet, være en viktig del av brøken.

Det er bra Olje- og energidepartementet nå ser det samme.

Les også:

Les også

  1. Norsk vindkraft hjelper lite mot klimatrusselen | Øyvind Østerud

  2. Google om storinvestering i norsk vindkraft: – Imponerende at de kan levere prosjektet innen neste år

  3. Åtte argumenter mot naturødeleggende vindkraft | Sigmund Hågvar

Les mer om

  1. Vindkraft
  2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  3. Statkraft