Kort sagt, onsdag 28. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Høyreekstremisme og organdonasjon. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fabian Stang tar feil om høyreekstremisme

Kjære Fabian Stang (H). Du behøver ikke angre for å ha skrevet det du mente, men hvordan i all verden kan du ha ment det du skrev? Selvfølgelig tar alle med borgerlige politiske holdninger avstand fra høyreekstremisme.

Vi tar også avstand fra all annen ekstremisme, men vi har et særlig ansvar for å avgrense mot dem som henter noe av tankegodset sitt fra den demokratiske høyresiden.

Jeg er hverken Høyre-politiker eller tidligere ordfører, men bare en enkel sjel fra bygda Bærum og et demografisk produkt av høyrebølgen. Jeg kan likevel si at svaret til Jonas Gahr Støre (Ap) er et rungende ja: Vi på høyresiden har et særlig ansvar for at høyreekstreme holdninger ikke får grobunn!

At alle som støtter opp om vårt liberale demokrati holder et særlig vaktsomt øye til ytterliggående krefter på egen fløy, skulle bare mangle. Utspillet ditt sår tvil om vi står rakrygget og oppmerksomme mot antidemokratiske illiberale holdninger til høyre.

Det liberale demokratiet er et ideal som vi deler med Ap, AUF og resten av den demokratiske venstresiden. Det felles idealet står klippefast.

22. juli for ti år siden ble det øvet vold mot det. Volden ble utøvet mot Ap og AUF. Den ble begrunnet med høyreekstreme synspunkter av en som hadde tatt del i politisk arbeid på den demokratiske høyresiden før han ble radikalisert.

Voldsmannen har ansvaret for handlingene, men vi som har tilhold på høyresiden, kan aldri unnslå oss at denne mannen angrep våre demokratiske motstandere og innbilte seg å kunne finne gjenklang blant flere på vår side. Det gjorde han selvsagt ikke.

Men vi står selv nærmest til å demme opp mot ytterliggående holdninger til høyre så godt at ingen vil trekke viljen og innsatsen i tvil.

Sverre Nagell Bjordal, Bærum


Hvorfor ikke donere dine organer?

Jeg ser at organdonasjon utrolig nok går nedover i Norge.

Når du er død, blir du enten brent eller råtner til jord i en grav. Noen kan vel argumentere for at det siste er en form for donasjon til bakterier, larver og annet som nyter måltidet.

Du har overhodet ingen bruk for dine organer. Hvorfor ikke bruke dem til å redde noen?

Kan noen som virkelig er imot organdonasjon, forklare meg hvorfor? Jeg skriver ikke dette for å latterliggjøre noen. Jeg ønsker bare å forstå. Er det bare latskap som gjør at ikke du har meldt deg som donor?

Hele ordningen burde snus på hodet. Alle burde være organdonor ved sin død, med muligheten til å reservere seg mot.

Bjørn Brandtzæg, Skien