Debatt

Eliteskoler? Dyrking av enere? Fordommene mot internasjonale privatskoler må begraves | Kristine Berg

  • Kristine Berg, mor
Offentlig skole er bygget på prinsipper som former elever til å passe inn i boksen. De anerkjenner for sent eller aldri det faktum at det er fint at ikke alle er like gode i alt, skriver artikkelforfatteren.

Skal norsk skole holde høy kvalitet i en globalisert verden, må den internasjonaliseres og ha større fokus på individualisering.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg tror på individualisering etter ferdighetsnivå i skolen og likhet for alle i bruken av myndige ordensregler.

Offentlig skole må slutte å generalisere om barn i utdanning, og lærere må tørre å sende barn til rektor litt oftere.

To forskjellige verdener

Jeg er mamma til to gutter. Min eldste sønn går i fjerde klasse på offentlig skole, min yngste går i første klasse på internasjonal privatskole.

At de går på hver sin skole, var først og fremst av praktiske årsaker for oss som familie, på grunn av vennekrets og skolevei, men også fordi vi kjente læringskonseptet på den internasjonale skolen.

Debatten mellom offentlig og privat skole har pågått lenge i mediene.

Den offentlige skolen på den ene siden, med prinsipper om likhet og fellesskap, som pøser ut rullebånd-mennesker. De private eller internasjonale skolene på den andre siden. Der individet, individualisering og dannelse er et utgangspunkt. Kritikerne kaller dem gjerne «eliteskoler».

Kristine Berg.

Jeg kan bekrefte at det er to forskjellige verdener.

Mine meninger hever bryn og skaper diskusjoner i foreldregruppene på begge skolene jeg tilhører.

Former elevene til å passe boksen

Den offentlige siden protesterer høylytt mot individualisering og mener at det er «dyrking av enere».

Offentlig skole er bygget på prinsipper som former elever til å passe inn i boksen. De anerkjenner for sent eller aldri det faktum at det er fint at ikke alle er like gode i alt.

Noen lærer best av å se en løsning på tavlen, mens andre lærer best ved praktiske eksempler. Uten individualisering er faren for at flere strever og føler at de ikke strekker til, så mye større.

Albert Einstein tillegges gjerne utsagnet «Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid».

Individualisering er ikke bare for én gruppe elever, det er for at alle skal bli sett og føle mestring i det de er gode på

Man trenger ikke være hjerneforsker for å vite at to hjerner ikke er like og at én læremetode ikke passer for alle. Individualisering er ikke bare for én gruppe elever, det er for at alle skal bli sett og føle mestring i det de er gode på.

Klare regler og fast gjennomføring

Ved den private skolen råder sjokket over det faktum at førsteklassingen blir sendt til rektor etter tredje advarsel om brudd på klasseromsreglene i en time. Noe som for øvrig aldri ville skjedd i den offentlige skolen, tør jeg påstå.

Klare regler og fast gjennomføring i håndhevelsen av disse lærer elevene å ha respekt for hverandre og for lærerne.

For hva er verst? Konsekvente, litt strengere regler som er like for alle fra første stund? Eller ingen tydelige regler, der alle situasjoner avhenger av lærerens autoritet og personlige skjønn?

Jeg kjenner til klasser på offentlige skoler der elevene er mer «utslitt» av hverandre enn læreren.

Uten individualisering er faren for at flere strever og føler at de ikke strekker til, så mye større, skriver artikkelforfatteren.

Mer inkluderende og tydelig

I statsbudsjettet for 2017 innstiller Regjeringen, i post om Internasjonalisering i grunnopplæringen, at «tilrettelegging av norsk deltagelse i internasjonale utdanningsprogram er viktigere enn noen gang».

Skolen min yngste sønn går på, følger IB-programmet (International Baccalaureate Diploma Programme).

Språket er en naturlig del av den internasjonale skolen, men for meg begynner det med læringsmiljøet. Forventningen om grunnleggende høflighet og respekt for andre.

Det er strengere regler for oppførsel og orden, men reglene er også tydelig kommunisert til foreldre og barn fra første stund.

Lærerne har bedre verktøy for irettesettelse, og det er like konsekvenser for alle. Uansett om du er frøkens stjerneelev, som glemmer noe for første gang, eller klassens klovn, som ikke klarer å la være å fortelle vitser i timen.

Kreativitet og innovasjon kommer ikke fra en-størrelse-passer-alle-prosesser, det kommer med fokuset på individet i en globalisert verden

Det forventes at du hilser høflig på alle voksne og ser dem i øynene når du snakker til dem.

Hele møtet med den internasjonale skolen og deres regler for læringsmiljø, drift og etikk var mer inkluderende og tydelig på forventninger til foreldre og elever. Fokuset på respekt for seg selv, hverandre og autoriteter står sentralt.

Jeg støtter internasjonalisering i skolen

Godt læringsmiljø hjelper læringsutviklingen. Behov, utvikling og motivasjon tilpasses individet i undervisning og i lekser fra de er syv år. Dette bedrer mestringsfølelse og avdramatiserer ekstraundervisning i separate grupper.

På den internasjonale skolen er de vant til å jobbe i forskjellige grupper, og det byttes på hele tiden. Det er fint å være forskjellig, det dyrkes ikke enere eller produseres tapere.

Det er derfor jeg støtter det internasjonale utdanningsprogrammet og mener fordommene må begraves en gang for alle.

Jeg mener ikke at private skoler er løsningen i seg selv. Jeg tror på internasjonalisering i offentlig skole fra første trinn og tør påstå at strengere regelverk på skolene gir trygghet og faste rammer, noe alle barn vil ha.

Vi må kunne forvente progresjon i skolen. Verden er blitt mindre, og evnen til å skape relasjoner og nettverk på tvers av landegrenser er mye mer relevant enn før.

Kreativitet og innovasjon kommer ikke fra en-størrelse-passer-alle-prosesser, det kommer med fokuset på individet i en globalisert verden.

Avklaringer: Jeg sitter ikke i en posisjon til å generalisere offentlige eller private skoler i hele landet. Jeg refererer til egne erfaringer ved de skolene jeg har barn. Jeg kan anta at grunnprinsippene er forholdsvis like over hele landet.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om skole? Her er noen forslag til deg:

Les mer om

  1. Skole og utdanning