Debatt

Psykiatridebatt: Kjære anonyme far – jeg tror du har helt rett

 • Trond Velken

Bruken av tvungen legemiddelbehandling bør bekymre oss sterkt. De kontrollmekanismer som er opprettet (med klageadgang til fylkeslege og rettsvesen), er etter min mening ikke gode nok. Psykiaterens vurderinger blir tillagt overdreven vekt, og tilliten til at medisiner er trygge og virkningsfulle er for stor hos dem som behandler klagene, skriver artikkelforfatteren. Bjørge, Stein J.

Vi har rett og slett ikke tilstrekkelig kunnskap til å slå fast at legemiddelbehandling i det omfang vi har bedrevet, er trygt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En far deler i Aftenposten 25. august sin fortvilelse over hvordan datterens psykiske vansker ble møtt. Han beskriver bruk av tvang og medisiner som påførte henne store problemer, og han retter sterk kritikk mot det han kaller pillepsykiatrien.

Det er vond lesning for meg, som jobber som lege i faget. Og det gjør ekstra vondt fordi jeg tror han har helt rett.

Jeg må snakke for meg selv, men jeg ønsker å komme med en beklagelse til denne familien og andre med lignende erfaringer.

Biologiske mekanismer som årsak til psykiske vansker som uro, tristhet, angst og forvirring, har i lang tid fått mye oppmerksomhet. Men har vi prioritert riktig?

En intens jakt på forstyrrede gener, forandringer i hjernens oppbygging eller ubalanser i hjernens signalstoffer har i liten grad gitt oss overbevisende svar.

Trond Velken. PRIVAT

Mange er nå av den oppfatning at omstendigheter i livet må få tilbake sin plass som en viktig forklaring på mange psykiske vansker, selv om vi nok fra naturens side er utstyrt med ulik sårbarhet.

Troen på biologiske årsaker

Bruken av legemidler har vært en viktig pådriver for troen på biologiske årsaker. Vi har trodd at legemidler kunne være til hjelp både på kort og lang sikt.

Studerer man forskningen med et kritisk blikk, er det flere og flere som nå konkluderer med at medisiner har begrenset virkning.

Troen på god effekt er så sterk at bruk av placebo eller narretabletter gir nesten like god virkning som virkelige medisiner. Gode langtidsstudier har vi for få av, og mange av studiene kan kritiseres for å være utformet slik at virkningen av medisiner blir overdrevet.

Bivirkninger ved bruk av legemidler kan være store, noe faren beskriver godt i sin kronikk. Her tror jeg ettertiden vil dømme oss hardt.

Vi har rett og slett ikke tilstrekkelig kunnskap til å slå fast at legemiddelbehandling i det omfang vi har bedrevet, er trygt.

Vi er blitt villedet

Legemiddelindustrien har hatt et sterkt grep rundt forskningen på medisiner. Det er nå godt dokumentert at vi er blitt villedet.

Mange store legemiddelfirmaer er domfelt for forskningsjuks og villedende reklame, et illustrerende eksempel er hvordan GlaxoSmithKlein ble dømt til å betale 3 milliarder dollar i 2012 for å skjule negative virkninger og manglende effekt av antidepressiv medikasjon til ungdom. Det finnes utallige lignende dommer de siste årene.

Bruken av tvungen legemiddelbehandling bør bekymre oss sterkt

Trolig vil medisiner også i fremtiden ha en plass i behandlingen for noen, men kanskje i mindre omfang og i mer begrensede perioder enn nå. I en situasjon med usikkerhet omkring virkning og bivirkninger er det avgjørende at pasienter og familier får balansert informasjon slik at de kan ta et informert valg. Bruken av tvungen legemiddelbehandling bør bekymre oss sterkt. De kontrollmekanismer som er opprettet (med klageadgang til fylkeslege og rettsvesen), er etter min mening ikke gode nok. Psykiaterens vurderinger blir tillagt overdreven vekt, og tilliten til at medisiner er trygge og virkningsfulle er for stor hos dem som behandler klagene.

Jeg vil takke den anonyme faren for å gi oss en sterk vekker.

Jeg håper vi vil klare å møte mennesker i krise fremover med den omsorg og omtanke han etterlyser.

Mange kan få god hjelp uten medisiner og kunnskap om forløpet av psykisk sykdom gir grunn til optimisme for mange av de vi møter.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Er du opptatt av psykiatri? Her er flere artikler som kanskje vil interessere deg:

 1. Les også

  Hørt det før, at vi fagfolk svarer på kritikk med at vi ikke har nok midler og er for få folk?

 2. Les også

  «50 prosent av befolkningen vil få en psykisk helseplage i løpet av livet»

 3. Les også

  Pakkeforløp for psykisk helse er verdt å prøve

 4. Les også

  Leve sammen: Hva er en depresjon?

 5. Les også

  «Den psykiatriske pasienten er blitt stående alene i behandlingsapparatet»

Les mer om

 1. Debatt
 2. Psykisk helsevern
 3. Psykisk helse

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Et udokumentert sjansespill? Einar Plyhn

 2. DEBATT

  Leger blir presset til å forskrive rusmidler som medisin

 3. KULTUR

  «Pillebefinnende»: Denne boken kan endre den helsepolitiske debatten.

 4. A-MAGASINET

  Han mener vi ikke vet nok om alle pillene vi putter i oss

 5. DEBATT

  Man kan være for avkriminalisering av rus uten å kjøpe hele den rusliberale «pakka» | Anders Danielsen Lie

 6. VITEN

  Kan fysisk aktivitet lindre ADHD-symptomer?