Debatt

Grensene forskyver seg | Liv Tørres og Knut Olav Åmås

 • Liv Tørres, direktør for Nobels Fredssenter og Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord

I fotoprosjektet «The Girls from Malawa» har danske Marie Hald dokumentert hverdagslivet til unge jenter med anoreksi og bulimi som bor på et behandlingssenter i Polen. Hun er en av 12 unge fotografer som gjennom to år har studert hvordan grenser oppstår og endrer seg i Europa. Utstillingen Shifting Boundaries vises på Nobels Fredssenter fra 16. september. Foto: Marie Hald

Europa er i endring. Det er store endringer – og de er raske og overraskende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvem av oss ville for noen år siden ha trodd at vi på nytt ville oppleve folkerettsbrudd innenfor Europas grenser?

Eller at britene ville velge å forlate EU, at de tradisjonsbundne franskmennene ville velge en president helt uten partiforankring og at italienerne og grekerne i praksis ville sitte med eneansvar for å beskytte Europas grenser? Hvem ville trodd at menneskerettighetenes høyborg nå skulle slite så hardt med å forvalte denne arven?

Og hvem ville trodd at radikalisering og ekstremisme igjen skulle bli blant våre største utfordringer?

Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord og Liv Tørres, direktør for Nobels Fredssenter

Splittelse og sårbarhet

Grenser forskyver seg utad og definitivt internt i Europa. For selv om noen sikkert lenge har tenkt at Europa stadig er i endring, hadde vel få trodd at disse endringene ville innebære splittelse og sårbarhet fremfor integrering og samstemthet? Men det er det vi ser nå.

Og ungdomsgenerasjonen som har vokst opp med økende, europeisk integrering seg imellom, ser nå økende fragmentering. Hvilken betydning har det for vår felles fremtid?

Når politikerne, forskere og medier alle sliter med å forutse retningen på vår nære fremtid, må vi innimellom ta andre virkemidler i bruk. For tredje gang inviterer derfor Stiftelsen Fritt Ord i Norge, i samarbeid med tilsvarende stiftelser i Italia, Portugal/Frankrike og Tyskland til et felles, europeisk fotoprosjekt der tolv, unge fotografer fra ni land er blitt valgt ut til å arbeide med samme tema. Da fotografene i EPEA 03 ble tildelt temaet «shifting boundaries» – eller forskyvning av grenser – for to år siden, visste de ikke hvor aktuelt temaet skulle bli.

Bildene av de syltynne jentene og de sårbare soldatene er portretter av et Europa der indre og ytre grenser flytter seg.

Siden da er det reist piggtrådgjerder for å holde flyktninger ute av Ungarn, britene har stemt for å forlate EU og voksende ekstremisme har ført til nye, usynlige murer mellom folk.

Robin Hinsch har vært i Øst-Ukraina og tatt bilder av soldater, ikke mens de slåss, men mens de hviler, spiser og sover – og grenser endres. Foto: Robin Hirsch

Grensepostene forsvant

Få fenomener symboliserer et Europa i endring like godt som akkurat grenser.

I mange år handlet historien om Europa om å bygge ned grenser og rive murer. Dagens europeiske ungdom er vokst opp i en tid med integrering innen rammen av europeiske kultur og utdanningsprogrammer. De har reist Europa rundt på sykkelturer og med jernbane, gått på skoler, utvekslingsprogrammer og universiteter i andre europeiske byer, har tatt til seg europeiske mat- og kulturtradisjoner som sine egne – og har tatt det for gitt å kunne krysse europeiske grenser uten grenseposter.

Nå vokser autoritære bevegelser i en rekke land, grenser lukkes og bevegelsesfriheten så mange av oss har tatt for gitt de siste tiårene, står i fare.

Samtidig har mulighetene for sosial klatring og økt velstand blitt mindre, parallelt med at ulikheten har økt. Det er et forskjellenes Europa vi ser, og det er et slikt Europa som utstillingen EPEA 03 så godt dokumenterer.
I to år har fotografene møttes, diskutert og fått veiledning fra de erfarne kuratorene fra fire land. Tolkningen deres viser et stort spenn av temaet «skiftende grenser»:

Her utforskes grensene mellom teknologi og virkelighet, her vises nærbilder av grensen som deler Kypros’ hovedstad i to og bilder av soldatene som kjemper på grensen mellom Ukraina og Russland.

En ny fase for Europa

To av fotoprosjektene presenteres på bannere på utsiden av Nobels Fredssenter, nemlig Marie Halds prosjekt «The Girls from Malawa» og Robin Hinschs prosjekt «Kowitsch». Hald har dokumentert hverdagslivet til unge jenter med anoreksi og bulimi som bor på et behandlingssenter i Polen. Hinsch har vært i Øst-Ukraina og tatt bilder av soldater, ikke mens de slåss, men mens de hviler, spiser og sover.

Bildene av de syltynne jentene og de sårbare soldatene er portretter av et Europa der indre og ytre grenser flytter seg.

Slik er EPEA 03 et barometer for den europeiske situasjonen akkurat nå – for samfunnene og for enkeltmenneskene.

Her er det mange bekymringer og sykdomstegn å spore. Her er kriger som kjempes både inne i mennesker og ute i frontlinjene. Spenninger og brudd.

Europa er igjen i støpeskjeen, det er Europa som går inn i en ny fase. Og de tolv europeiske fotografene gir et tydelig bilde av at det haster å bestemme seg nå for hva slags Europa vi vil være: Et integrerende fellesskap eller et Europa hvor grensene forskyver seg ytterligere.
Det er opp til oss å levere svaret.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Putin og Merkel snakker sammen igjen om Ukraina. FN-styrker kan bli løsningen for å stoppe Europas farligste konflikt.

 2. Les også

  Slik ble migrantstrømmen mot Europa stoppet

 3. Les også

  Tyskland foreslår å kutte EU-overføringer til Ungarn

 4. Les også

  Merkel: Tyrkia blir aldri EU-medlem

Les mer om

 1. Europa
 2. EU
 3. Integrering
 4. Krig
 5. Radikalisering
 6. Utstilling

Flere artikler

 1. KULTUR
  Publisert:

  Årets fredsprisfotograf var flinkere til å tilpasse seg krigssituasjoner enn hverdagslivet

 2. A-MAGASINET
  Publisert:

  Den norske fotografen har selv vært fengslet. Nå har han reist til 14 land for å dokumentere frihetsberøvelse med anologt kamera.

 3. VERDEN
  Publisert:

  De håpet på en ny fremtid i Europa. Det de møtte, var piggtråd.

 4. VERDEN
  Publisert:

  Darja Kazimirova (15) leste til eksamen. Da kom granaten. Europas glemte krig blusser opp.

 5. VERDEN
  Publisert:

  Trump vil kneble Iran. Putin sliter med økonomien. En hestehandel om Syria kan være løsningen på begges problemer.

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Krigen som nesten har gått i glemmeboken