Rett til selvbestemt abort kan bli krav om å føde friske barn | Ellen Hageman

  • Ellen Hageman
OPT_7084fccc-aad4-be11-831a-8c2de363404d_doc6onvng3lepew5ul6d4i_doc6onvombx6401b51awrb-y5K8BujgH4.jpg

Er selvbestemt abort etisk forsvarlig når den medisinske utviklingen stiller den enkelte kvinne overfor stadig vanskeligere valg?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Loven om selvbestemt abortkrever at vi evner å ha en vedvarende og dyptpløyende offentlig samtale om de etiske dilemmaene abort medfører. Men dersom kvinners selvbestemmelse brukes som trumfkortet hver gang nye problemstillinger dukker opp, klarer vi ikke engang å leve opp til abortlovens egen intensjon.

Demokrati er heller ikke noe naturlig. Demokrati er ikke noe selvfølgelig som kan begrunnes i menneskelig biologi eller sosiologi. Derimot er det et samfunnssystem skapt av mennesker og har som sitt grunnleggende kriterium at vi har tillit til våre medmennesker.

Demokrati krever evne til etisk refleksjon og til at vi er i stand til å gå i dybden når vi reflekterer sammen om hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal se ut.

Etisk utglidning

Men å snakke om hva abort og de etiske problemene det medfører å avbryte et svangerskap, er nærmest en ikke-eksisterende del av norsk offentlighet. Og det får i seg selv alvorlige etiske konsekvenser.

Det er nå i ferd med å skje en etisk utglidning som neppe var intendert den gangen loven ble vedtatt. Svært få virker å være klar over at det i lovtekstens paragraf 1 tydelig er uttrykt at det er et mål å skape «en ansvarsbevisst holdning … slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig».

Riktignok kommer det nå og da kritiske reaksjoner til den utviklingen som skjer innenfor abortlovens rammer. Nå sist er detfosterreduksjon som blir kritisert av blant andre tvillinger og tvillingforeldre.

Etikk er mer enn medfølelse

På samme måte reagerer downs-foreldre på sorteringav fostre med deres barns diagnose, og rapporter om abort av jentefostre i for eksempel India vekker avsky hos norske kvinner.

Det er avgjørende at vi har makt til å styre utviklingen dit vi vil. Ellers er det selve demokratiet som glipper.

Medfølelse er et viktig utgangspunkt for etisk refleksjon. Men vi kan ikke basere den etiske samtalen på at vi alle er oss selv nærmest. Vi er nødt til å forholde oss til hverandres følelser og opplevde liv.

Dessuten er det viktig at vi ikke havner i en avmaktssituasjon i møte med den medisinske utviklingen. Det er avgjørende at vi som samfunn opplever at vi har makt til å styre utviklingen dit vi vil. Ellers er det selve demokratiet som glipper. Og det er det vi risikerer dersom vi overlater stadig flere beslutninger til den enkelte kvinne.

Krav om å føde friske barn

En ting både tilhengere av selvbestemt abort ogfosterdiagnostikk bør være klar over, er at de har sterke kommersielle krefter i ryggen. Det som skulle være frihet for kvinner, kan i stedet utarte til et krav til kvinner om å føde friske barn. Og mødre som føder barn med alvorlige diagnoser, havner uvegerlig i en situasjon der de opplever å måtte forsvare sitt eget barns eksistens.

Demokrati er ikke naturlig, og abortloven er ingen naturlov. Den etiske refleksjonen demokratiet krever av oss, må samtidig få oss til å vurdere om fri abort fremdeles er etisk forsvarlig når den medisinske utviklingen stiller den enkelte kvinne overfor stadig vanskeligere valg.


Utenkelig å leve uten tvillingsøsteren:

Les også

Jeg er for abort, men jeg er også tvilling. Og norsk lov gir meg bakoversveis 

For selvbestemt abort, imot sorteringssamfunnet:

Les også

Abortloven legger grunnlag for et sorteringssamfunn | Johanne Stokke

Sosiale forskjeller og abort:

Les også

Nesten halvparten av kvinnene som tar abort, jobber ikke

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.