Debatt

Kort sagt, skjærtorsdag 14. april

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Inntaksmodell. Psykisk helse. Mikhail Gorbatsjov. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ny inntaksmodell motiverer mindre

Den inntaksmodellen for videregående skoler som Oslo SV og Oslo Arbeiderparti nå foreslår, innebærer at halvparten av plassene fordeles til søkerne med høyest karakterer. For å fordele den andre halvparten skal søkerne deles inn i fem nivåer. Elevene som er best innenfor hvert nivå, får skoleplass.

Forslagsstillerne understreker at karaktergrensene mellom nivåene er umulige å gjette seg frem til, så det skal ikke være mulig å manipulere systemet.

Paradoksalt nok kan en normalt flink elev øke sjansene sine for å komme inn på drømmeskolen ved å redusere innsatsen og sikte seg inn mot lavere karakterer. Ja, noen elever vil erfare at gode eksamensresultater ødelegger. Er en slik ordning av det gode?

Skal tilfeldighetene få en større rolle ved inntaket, bør alternativet være at halvparten av inntaket skjer ved karakterbasert loddtrekning. Hvis antall karakterpoeng tilsvarer antall lodd i et inntakslotteri, vil det i det minste være rasjonelt for elever på alle karakternivåer å prøve å sikre seg så mange karakterpoeng som mulig.

Øystein Jetne, lærer i Oslo-skolen


Psykisk helse er prioritert

Professor emeritus Øivind Ekeberg skriver i et kortinnlegg i Aftenposten 18. februar at psykiatrien er glemt i planene for Nye Rikshospitalet. Det er den ikke.

Ekeberg har helt rett i at somatikk (behandling av fysisk sykdom) og psykiatri må ses i sammenheng når nye sykehus planlegges. Det er også gjort i planene for Nye Oslo universitetssykehus, som blant annet omfatter Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Det er godt dokumentert at fysisk sykdom overses blant personer med psykiske helseutfordringer. Like viktig er det å ivareta psykisk helse hos pasienter med fysisk sykdom.

Sykehusdelen av Oslo universitetssykehus’ behandlingstilbud innen psykisk helse skal som kjent samles i nye og moderne bygninger på Aker, med nærhet til somatikken. På Nye Rikshospitalet vil behovet for psykiatrikompetanse til somatiske pasienter, også akutt- og traumepasienter, dekkes av tilkallingstjenester. Slik er det også løst på dagens Rikshospitalet og Ullevål.

Pasienter som er innlagt med store skader, har ofte behov for hjelp for det psykiske traumet de kan ha blitt påført. Dette foregår i dag ved at det er egne ansatte med slik spisskompetanse i somatisk akuttavdeling og ved en tilkallingstjeneste, såkalt liaisonfunksjon, fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Når traumevirksomheten flytter til Rikshospitalet, vil også ivaretagelse av den psykiske helsen videreføres.

Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør, Oslo universitetssykehus


Løftene til Gorbatsjov

I et svarinnlegg i Aftenposten 5. april avviser Kjell Dragnes at den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov fikk løfter om at Nato ikke ville bli utvidet. Han henviser til intervjuer med Gorbatsjov, som diskuterer Tyskland. Jeg skrev i min forrige artikkel at Gorbatsjov i det samme intervjuet også sa at Nato-utvidelsen var et stort mistak, et brudd mot «de forsikringer som ble gitt oss i 1990».

Alle ledende vestlige politikere ga Gorbatsjov garantier om at en Nato-utvidelse aldri ville skje. National Security Archive i Washington har publisert nærmere et femtitall dokumenter som bekrefter dette. I historisk forskning veier slike dokumenter tyngre enn senere intervjuer med de samme personene.

Boris Jeltsin ble informert og protesterte i 1994. I 2000 sa tidligere CIA-sjef Robert Gates at Nato-utvidelsen var alvorlig, fordi Gorbatsjov hadde blitt fortalt at «det ikke kommer til å skje». Joe Bidens CIA-sjef William Burns advarte i 2008 mot en utvidelse til Ukraina. Den ville åpne for en krig.

Ola Tunander, professor emeritus, Institutt for fredsforskning (Prio)

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Videregående skole
  3. Psykisk helse
  4. Mikhail Gorbatsjov