Debatt

Det kan bygges godt sykehus på Gaustad

  • Mette Dan-Weibel
    arkitekt MAA, på vegne av prosjekteringsgruppen for Nye Rikshospitalet
  • Rolf Erik Wahlstrøm
    sivilarkitekt, på vegne av prosjekteringsgruppen for Nye Rikshospitalet
Rikshospitalet ligger på Gaustad i Oslo.

Et pasientvennlig og funksjonelt sykehus er fullt mulig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten 30. august hevder arkitekt og sykehusplanlegger Tor Winsnes at tomten på Gaustad er ubrukelig for nytt sykehusbygg fordi det ikke er ledig byggegrunn.

Ja, det er en utfordrende tomt. Som kollega Winsnes vet, er det mange prosjekter som ved første øyekast kan virke umulige. Slik vil det være når man bygger i byen. Der er det ofte begrenset med plass, krevende trafikkforhold og verneverdig bebyggelse som skal tas hensyn til.

Men når man kommer dypere inn i et prosjekt, ser man ofte muligheter og potensial i de eksisterende forholdene. De kan videreutvikles til gode og funksjonelle løsninger.

Pasientvennlig og funksjonelt

Prosjekteringsgruppen for Nye Rikshospitalet har arbeidet med nytt sykehus på Gaustad i ett år. Den har fått mange viktige innspill fra de 400 kompetente og engasjerte ansatte ved Oslo universitetssykehus som deltar i den pågående medvirkningsprosessen.

Vi mener det er fullt mulig å realisere et pasientvennlig og funksjonelt sykehus på Gaustad, der de nye byggene er knyttet tett opp til det eksisterende Rikshospitalet. Slik kan beslektede funksjoner i dagens Rikshospital og Nye Rikshospitalet fungere samlet i en integrert bygningsmasse.

Samspill mellom nytt og gammelt

Winsnes er bekymret for at gamle Gaustad sykehus vil bli skadelidende av den nye utbyggingen. Vi mener at man også kan se det fra en annen vinkel. Når arealene på Gaustad blir ledige, åpner det seg muligheter for å gjøre det historiske anlegget mer tilgjengelig og integrere dette i den nye sykehusutbyggingen.

For pasienter, pårørende og ansatte ved dagens høyteknologiske sykehus er det en gave å ha Gaustad sykehus i umiddelbar nærhet. Det godt bevarte kulturminnet har unike kvaliteter som et rekreativt område, som både kontrasterer og kompletterer det moderne sykehuset.

Vi betrakter derfor Gaustad sykehus som en del av det Nye Rikshospitalet. Vi er i konstruktiv dialog med Riksantikvaren for å styrke samspillet mellom ny og gammel bebyggelse.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Rikshospitalet