Dommen fra Oslo tingrett er et alvorlig tilbakeslag for hundevelferden

  • Turid Torbergsen
En sak har som regel flere sider, skriver Turid Torbergsen. Her er hunden hennes Gioia, som er en frisk cavalier king charles spaniel.

Vi er mange som reagerer på hvordan Veterinærforeningen og Dyrebeskyttelsen har gått frem i saken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dyrebeskyttelsen Norge saksøkte i fjor Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere for brudd på paragraf 25 i dyrevelferdsloven. I paragrafen heter det at avl skal «fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse».

Forrige uke kom dommen fra Oslo tingrett. Den slår fast at det er ulovlig for dem å drive avl på hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i Norge.

Dommen har gått sterkt inn på både hundeeiere og oppdrettere.

Negativ omtale

Alle er enige om at hundevelferd er viktig. Samtidig reagerer mange av oss som eier rasen, på måten både Veterinærforeningen og Dyrebeskyttelsen har gått frem i saken.

Over tid har Veterinærforeningen kommet med gjentatte utspill i det offentlige rom om rasen cavalier king charles spaniel. Omtalen deres har stort sett vært negativ.

Blant annet hevdes det i et opprop som ble signert av 1580 veterinærer i 2017, at rasen ofte blir født med kronisk hodepine fordi dyrene er avlet frem med skaller som er for små til hjernen.

I fjor tok jeg kontakt med styret i Veterinærforeningen og ba om dokumentasjon som viste hvor ofte rasen ble født med kronisk hodepine, hvor mange som deltok i undersøkelsen, hvem som sto bak analysen, og hvordan Veterinærforeningen hadde kommet frem til denne konklusjonen.

Jeg ba også om å få navnene på de 1580 veterinærene som hadde signert oppropet. Veterinærforeningen var imidlertid ikke interessert i å svare på dette.

Selv om det ikke er Veterinærforeningen som har gått til rettssak, er det ikke tvil om at de har hatt en sterk innflytelse på resultatet.

Det er ingen tvil om at norske oppdrettere går foran med et godt eksempel.

Flere sider

Både oppdrettere og eiere av cavalier king charles er innforstått med at rasen, på lik linje med andre raser, har helseutfordringer. Det skal vi ta på alvor, og det er fint at Veterinærforeningen og Dyrebeskyttelsen setter fokus på avl som skaper helseproblemer.

Samtidig må vi ikke sykeliggjøre hunder som i utgangspunktet er friske. For det er faktisk svært mange som er friske, og det er ingen tvil om at norske oppdrettere går foran med et godt eksempel.

En sak har som regel flere sider. Flere cavalier-eiere er blitt møtt med forutinntatte holdninger fra veterinærer, både når det kommer til valg av rase, og når det kommer til feildiagnostiseringer av hundene grunnet forutinntatthet om rasespesifikke problemer.

Det er grunnlag for å sette spørsmålstegn ved om det som har pågått, både fra Veterinærforeningen og veterinærer, er i tråd med profesjonsetiske retningslinjer.

Skaper nytt problem

Dommen forbyr organisert avl i Norge, men rasen kan fremdeles importeres fra utlandet. Hovedproblemet er at dette åpner opp for en økning av uregistrerte hunder, uten at det foreligger kontroll av opphav og helse.

Dommen er derfor et alvorlig tilbakeslag for hundevelferden.

Dessverre finnes det aktører innenfor alle bransjer som setter butikk foran etikk. Det er her man må sette inn tiltak – fremfor å la det gå ut over alle dem som, både på kommersiell og frivillig basis, står på dag og natt for å ivareta rasen på best tenkelige måte.