Debatt

Kortinnlegg, mandag 7. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Strømkrisen. Strømprisavtale. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forbrukerne har ikke ansvaret for strømkrisen

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Strømkrisen rammer forbrukere hardt, og mange er med rette bekymret for strømregningene. Erfaringene vi gjør oss nå, vil på kort og lang sikt endre forbrukernes og politikernes oppfatninger om strøm.

I Norge har faren for galopperende strømpriser vært lav. Historien har fortalt oss at vi sparer penger på å velge spotprisavtaler. Derfor har Forbrukerrådet også anbefalt dette, men samtidig lagt til at alle som er avhengige av forutsigbarhet, bør vurdere fastpris.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim kritiserer denne anbefalingen (2. februar) og sier indirekte at forbrukere som klager over høye priser, kan takke seg selv og Forbrukerrådet for sine dårlige valg. Men forbrukerne har ikke ansvaret for situasjonen de står i nå. Det er et politisk ansvar å sikre stabil og betalbar tilgang til energi.

Sommeren 2021 var det få eller ingen som forutså dagens priskrise. Fastprisavtale fremsto da som en dyr forsikring som kun noen få hadde behov for. I etterpåklokskapens lys burde vi alle ha tegnet fastpriskontrakt på den gangen skyhøye 50 øre pr. kWh. Akkurat som vi også burde ha investert i vinneraksjene og blitt millionærer, hadde vi bare visst det vi vet i dag.

Strømpriskrisen har advart oss om at tiden med stabile og lave norske kraftpriser kan være over. Fra 2026 frykter Statnett et norsk kraftunderskudd. Forbrukerne vil i fremtiden betale prisen i form av økende og mer skiftende strømpriser.

Den nye kraftsituasjonen øker faren for økonomiske utfordringer. Dette vil åpenbart prege hvilke valg forbrukerne bør ta, og hvilke råd Forbrukerrådet vil gi. Men det er først og fremst et politisk ansvar å sørge for et grønt skifte som skaper ny og forsterket ulikhet.

Norge har vært en stabil kraftøy i generasjoner. Den epoken kan i dag se ut til å være over. Det er hverken forbrukernes eller Forbrukerrådets ansvar.

Inger Lise Blyverket, direktør Forbrukerrådet

Er det lurt å velge flytende strømprisavtale?

Kjetil B. Alstadheim hadde en tankevekkende kommentar i Aftenposten 2. februar med tittel «Gambler for mye med hus og strøm». Kommentaren påpeker det som burde være åpenbart, men som tydeligvis ikke er det: At spørsmålet om man bør sikre seg med faste prisavtaler på strøm eller renter, ikke har noe å gjøre med «hva som lønner seg».

Det avgjørende for beslutningen er i hvilken grad en husholdning kan håndtere økonomisk de svingninger man kan forvente i fremtidige renter og strømpriser. Det er på sin plass å påpeke dette fordi mange, for ikke å si de fleste, norske husholdninger har valgt flytende rente på sine lån og flytende strømprisavtale. Til og med Forbrukerrådet anbefaler flytende strømprisavtaler. Er det lurt?

Beslutning om fast eller flytende rente, eller fast eller flytende strømavtale, bør tas på grunnlag av husholdningens vilje og evne til å håndtere risikoen for fremtidige høyere renter eller strømpriser. Ikke på grunnlag av historiske priser.

En fastprisavtale er ikke en gratis forsikring og kommer heller ikke nødvendigvis til å vise seg lønnsom i forhold til en spotprisavtale. Men det som er relevant, er ikke hva som er lønnsomt, men hva som er fordelaktig for den enkelte husholdning.

Med andre ord det som teller når en husholdning skal velge mellom en fast og flytende prisavtale er husholdningens evne til å håndtere risiko (fluktuerende fremtidige renter og strømpriser).

Å påstå på etterskudd, som Forbrukerrådet gjør, at en spotprisavtale på strøm er lønnsomt, blir derfor litt som å vurdere lønnsomheten ved å kjøpe brannforsikring ut ifra om huset hittil har brent eller ikke. De fleste kjøper brannforsikring selv om det historisk sett ikke har «lønnet» seg.

Konklusjonen er derfor at man skal basere beslutningen om å sikre seg med fastrente lån og fastprisavtale på strøm ut fra ens evne til å håndtere risiko.

Beslutningen bør absolutt ikke tas på grunnlag av historiske priser eller prognoser om fremtidige renter eller strømpriser. Noen evne til å prognostisere fremtidige renter og strømpriser har ingen, ei heller finansielle rådgivere, sjeføkonomer, professorer eller Forbrukerrådet.

Pål E. Korsvold, professor emeritus i finans, Handelshøyskolen BI

Les mer om

  1. Strømpriser