Far kunne fått en sprøyte som lot ham sovne stille inn. Nå tørstet han i hjel.

  • Harald B. Knudtzon
    Harald B. Knudtzon
    Oslo
Tre av fire nordmenn oppga i en Ipsos-undersøkelse i 2019 at de er positive til å tillate aktiv dødshjelp.

Fikk han en verdig død?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min far døde nylig. Han var 88 år, men kunne ta del i en diskusjon. Han fikk et slag. Språk og balanse var borte. Han kunne ikke svelge. Vi kunne lenger høre fars stemme eller få vite hva han mente.

Far sto i Foreningen retten til en verdig død. Livsforlengende behandling var ikke aktuelt. Uten tilførsel av mat og drikke, og med rikelig tilgang på smertestillende, døde han stille etter fem døgn. Han var omgitt av sine nærmeste, og vi tror jo at hans siste dager var gode. Han responderte godt på at vi snakket til ham og sang for ham.

Var dette en god måte å gå ut av dette livet på? Vi burde vært samlet rundt ham, alle hans nære og kjære, og så kunne han fått en sprøyte som lot ham sovne stille inn. Nå tørstet han i hjel. Det står nok «slag» i dødsattesten.

Våre politiske partier vil ikke ta opp diskusjonen om eutanasi, aktiv dødshjelp. Til tross for at det er et stort flertall i befolkningen som ønsker en slik mulighet.

Den faren jeg hadde, døde ved slaget. Prosessen deretter var ingen verdig død. Og det var en død politikerne, ved sin berøringsangst, vil skal være normalen for mange.