Det er vanlige veiers tur

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Både Aftenposten på lederplass (22. mai) og Trond Helleland i Høyre (19. mai) reagerer på forslaget om å legge ned Nye Veier AS. Tilsynelatende måles suksess i antall meter ny motorvei.

Nye Veier ble opprettet mens Fremskrittspartiet (Frp) satt i regjering. Formålet var å bygge ut mer motorvei raskere. De fikk en portefølje med noen utvalgte europaveier, og de får 6 milliarder kroner årlig for å bygge dem ut. Men skal noe prioriteres opp, blir noe annet prioritert ned.

Syv år senere vet vi svaret. Det er et enormt vedlikeholdsetterslep på vanlige veier. Pengene burde gått til rassikring, utbedring, midtdelere og tunnelsikring over hele landet. Det kunne vært en jobb for lokale entreprenører, fremfor motorveianbud så svære at bare de største aktørene kan konkurrere. En rekke lovede jernbaneutbygginger er satt på vent. Da kan vi ikke bruke opp pengene på enorme veianlegg på samme strekninger.

Nå vil regjeringen, med støtte fra Høyre og Frp, la Nye Veier bygge firefelts vei med 110-sone gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Svimlende 18 milliarder kroner gir bare 43 kilometer ny E6.

Nye Veier bygger mer kostnadseffektivt, er Aftenpostens budskap. Ved Lillehammer ser vi hvordan. Den valgte løsningen scoret dårligst av alternativene på naturhensyn. Veitrafikken vil øke 20 prosent når ny vei åpner, ifølge prognosene. Klima- og miljøhensyn er nemlig ikke et av Nye Veiers vedtektsfestede formål.
Er dette en ordning som fungerer godt? Da stiller man feil spørsmål.

Bjørnar Moxnes, leder, Rødt