Mislykket energipolitikk

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Skal strømpriskrisen bli Arbeiderpartiets undergang?» spør forfatter Jan Kjærstad i en kronikk 11. januar. Det ligger nå an til et dårlig valg for partiet og deretter Høyre-regjering. Dels fordi Arbeiderparti-/Senterparti-regjeringen sliter med en kraftpriskrise som har «røtter» til dels langt tilbake i tid.

I tidsrommet 1973–1993 ble 340 store og små vassdrag vernet mot kraftutbygging med to forutsetninger: At det fortsatt skulle brukes oljeprodukter til oppvarming av store og små bygninger, og at det skulle spares strøm også på andre måter. Begge disse forutsetningene har sviktet: med elektrifisering og fordi strømsparing var lite interessant så lenge strømmen var billig.

Jens Stoltenberg (Ap) ble energi- og næringsminister i 1993. Han fulgte da opp nedbremsingen av vannkraftutbyggingen med å gå sterkt inn for gasskraft og for CO₂-håndtering ved slike kraftverk, som en «norsk månelanding». Forsøk med CO₂-håndtering ved oljeraffineriet på Mongstad ble ikke vellykket, så det ble omsider bygget gasskraftverk uten det på Kårstø gassterminal ved Haugesund. Det ble så ulønnsomt at eierne valgte å demontere det, og de flyttet turbiner og generatorer til Tyskland.

I 2012 ble det publisert en avansert rapport om balansekraft der det er antydet et antall «effektverk» og et antall pumpekraftverk samt temmelig grove kraftkabler til/fra Tyskland, England og Skottland. Disse kraftverkene ble vurdert som neppe lønnsomme og er ennå «ubygget». Kraftkablene til Tyskland og til England ble vurdert som lønnsomme: De er nå i drift, med avtaler om «fri flyt» av kraft i begge retninger. Noen hevder at de brukes til eksport av vannkraft og «import» av høy kraftpris.

Erna Solberg (H) dannet regjering i 2013. Den satset på vindkraft også i vannkraftlandet Norge, som i vindkraftlandet Danmark. Hensikten var vel å unngå flere konflikter om vannkraft. men det ble flere konflikter om vindkraft i Midt-Norge, rettssak og fellende dom i Høyesterett om vindkraftutbyggingen på Fosen!

Med elektrifisering som ikke følges opp med kraftutbygging, svekkes kraftbalansen i Norge, så det ligger nå an til varig knapphet på kraft her og varig høy kraftpris!

Jo Heringstad, pensjonist og samfunnsdebattant