Det handler om barna

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten skriver på lederplass 21. mars at regjeringen ofrer de mest sårbare barna i barnevernet på ideologiens alter. Påstanden kan ikke stå uimotsagt.

Stortinget har vedtatt den aktuelle lovendringen som lederen viser til. Da forslaget var på høring, fikk det stor støtte, også fra kommunesektoren selv. Forslaget ble først fremmet av Solberg-regjeringen i 2021.

Lovendringen går ut på at kommunene fra juli i år selv må inngå avtaler om barns opphold i fosterhjem. Men det vil fortsatt være mulig for kommuner å bruke private tilbydere til å rekruttere, følge opp, veilede og avlaste fosterhjem.

Aftenposten blander tydeligvis denne saken sammen med regjeringens mål i Hurdalsplattformen om å fase ut kommersielle tilbydere i barnevernet. Det handler om det statlige institusjonsbarnevernet. Når det gjelder det kommunale barnevernet, er det kommunene som avgjør om de vil kjøpe tjenester av private, innenfor barnevernslovens rammer.

Lovendringen gjelder bare nye fosterhjem. Derfor er det ikke snakk om utfasing. Lovendringen gjelder heller ikke beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem.

Aftenpostens leder bygger sin kritikk på uriktig forståelse av saken. Det er beklagelig.

Kjersti Toppe, barne- og familieminister (Sp)