Fast eller flytende rente?

Beslutningen om å velge fast eller flytende rente bør ikke basere seg på prognoser om fremtidig rentenivå, skriver innleggsforfatteren.

Hensikten med å sikre seg med fastrente bør ikke være å oppnå en gevinst. Hensikten bør være å redusere risiko.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten hadde 4. januar en artikkel om fordelene med å ha fastrente på lån. Basert på et intervju med både en familie med fastrentelån og min gode kollega Kjell Jørgensen var konklusjonen at flere burde skaffe seg fastrente på sine lån.

To begrunnelser ble gitt. For det første: Fastrente eliminerer usikkerheten knyttet til rente for en tid fremover. For det andre: Det kan vise seg å være lønnsomt hvis rentenivået øker i fremtiden.

Den første begrunnelsen er fornuftig, den andre er det ikke.

Faktisk er artikkelens overskrift «Sparer mange tusen i måneden fordi de valgte fastrente i 2019» i beste fall misvisende og villedende.

Hensikten bør være å redusere risiko

Hensikten med å sikre seg med fastrente, og for øvrig med fast strømavtale og terminkontrakter på valuta, er ikke, eller rettere sagt, bør ikke være å oppnå en gevinst.

Hensikten bør være å redusere risiko.

Beslutningen om å velge fast eller flytende rente bør derfor ikke basere seg på prognoser om fremtidig rentenivå, selv ikke fra eksperter.

Jørgensens begrunnelse fra mars 2019, hvis han er korrekt sitert, om at rentene skulle opp, er i beste fall gjetting. Det er mye empiri som viser at ingen, kanskje bortsett fra sentralbanksjefen, er spesielt gode på å prognostisere fremtidige rentenivåer med høy grad av nøyaktighet.

Beslutningen om fast eller flytende rente bør derfor tas ut fra den enkeltes evne til å håndtere risiko, i dette tilfellet eventuelle uventede økninger i rentenivået.

Her begrunner den siterte familien fornuftig hvorfor de valgte fastrente: «Etter at vi kjøpte hytta, hadde vi såpass mye lån at det hadde blitt tøft hvis renten skulle doble seg.» Men like etterpå argumenterer de med at «vi tenkte at vi hadde veldig lite å tape på fastrente».

Og Jørgensens uttalelse fra 2019 om at «man måtte ikke være Nostradamus for å skjønne at renten til slutt skulle opp på det nivået de er nå», er i beste fall spekulasjon. Nostradamus tok for øvrig stort sett feil i sine prognoser!

Fastrente er en form for forsikring

Over lengre perioder er flytende rente typisk noe lavere enn fast rente, noe figuren i artikkelen også indikerer.

Årsaken er at fastrente er en form for forsikring. Og som med forsikring generelt må man betale en premie. I rentemarkedet kommer denne til uttrykk ved at flytende renter i gjennomsnitt over tid ligger under fastrentene. Det er derfor mange hevder at det over tid lønner seg å låne med flytende rente.

Men poenget med forsikring, og faste renter, er å unngå de negative konsekvensene av et uheldig utfall. Derfor forsikrer de fleste av oss huset mot brann selv om det mest sannsynlig aldri vil brenne og det derfor i gjennomsnitt ikke vil «lønne» seg å forsikre.

Underlig at ikke flere benytter seg av fastrente

Det er altså evnen til å håndtere risiko som bør være grunnlaget for valget mellom faste og flytende renter, ikke usikre prognoser om fremtidige renter.

For øvrig er jeg enig i at det er underlig at ikke flere nordmenn benytter seg av fastrente på sine lån, spesielt når vi vet at vi er blant de landene i Europa med høyest gjeldsgrad blant husholdninger.

Og generelt bør man velge fastrente med lengst tidshorisont.