Hva slags planer har Ruter?

  • Harald Minken
Overgang til 10- eller 12-minuttersruter vil kunne øke kapasiteten i tunnelen med to avganger i timen, men det vil likevel gi forverring for de fleste linjene som har doble avganger i dag, skriver Harald Minken.

Planene for økt kapasitet i sentrumstunnelen har altså ingen, eller i beste fall en svært usikker, virkning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Om ett års tid er rehabiliteringen av Østensjøbanen ferdig. På Sporveiens hjemmeside og i brosjyrer som et delt ut til de som bor langs linjen, loves det doble avganger når arbeidet er ferdig.

Men hvis dette løftet skal holdes, må Lambertseterbanen miste sine doble avganger. Bare én ekstra T-banetunnel gjennom sentrum kan forhindre det.

Harald Minken.

Planlegging og budsjettering for dette må i gang snarest. Byggeplaner i de sørlige bydelene må utsettes inntil det er utbygd nok kapasitet på kollektivtilbudet.

Umulig å få mer en syv avganger

Inntrykket som Sporveien og Ruter nå skaper, er at rehabiliteringen på Lambertseterbanen og Østensjøbanen vil gjøre det mulig å øke antall avganger. Men sannheten er at med det nåværende driftsopplegget (enkle og doble kvartersruter) er det umulig å få mer en syv avganger i kvarteret gjennom sentrumstunnelen.

På vår side av byen er de syv avgangene pr. i dag fordelt med to på Grorudbanen, to på Furusetbanen, to på Lambertseterbanen og én på Ringen.

Grunnen til at Lambertseterbanen kunne åpne med doble avganger etter rehabiliteringen, er at Ringen ble stengt for bygging av Lørenbanen. Da Ringen åpnet igjen i mars, måtte en av avgangene på Lambertseterbanen tas vekk. Da Østensjøbanen stengte i april, kunne Lambertseter få denne avgangen tilbake.

Dette mønsteret er helt klart, med det er tydeligvis ikke noe det skal snakkes om.

Nasjonal transportplan 2014-2023

I et vedlegg til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 blir det nevnt fire tiltak som kan øke kapasiteten i T-banesystemet i Oslo.

La oss se på hva de foreslår:

Det første som nevnes er åpning av Lørenbanen. Da kan en av avgangene mot byen på Grorudbanen styres inn på Ringen mot klokken og ut igjen på Østensjøbanen. Dermed vil én av de to avgangene på Grorudbanen samtidig være en ny avgang på Østensjøbanen når den kommer ut av tunnelen.

Men kapasiteten gjennom tunnelen er fremdeles bare syv avganger i kvarteret, derfor vil dette ikke kunne gi doble avganger på Lambertseterbanen.

Regnestykket er: To avganger på Furusetbanen, én hver på Østensjøbanen, Grorudbanen og Ringen, og én som både er ekstraavgang på Grorudbanen og Mortensrudbanen, til sammen seks. Da er det bare plass igjen til én avgang på Lambertseterbanen.

Dette er driftopplegget som sannsynligvis vil bli innført i 2016. Det gir en vesentlig forbedring på Mortensrudbanen, en liten forverring for de som skal til byen med Grorudbanen, og rett tilbake til enkle avganger på Lambertseterbanen og Østerås.

Ikke plass på perrongene

Det andre som nevnes er flere vogner og lengre tog. Javel? Ni vogner får ikke plass på perrongene. Det vil heller ikke være praktisk mulig å utvide alle perronger. Dette er altså et tulleforslag.

Det tredje som nevnes er å skaffe vendekapasitet på Majorstuen, slik at en av avgangene på Grorudbanen eller noen av togene vestfra kan snus der. Heller ikke dette hjelper stort: Det blir mer trengsel på de andre togene, og det er fremdeles bare plass til de samme syv avgangene i tunnelen.

Til slutt nevnes innføring av et moderne signalanlegg som gjør det mulig å pakke togene tettere gjennom tunnelen. I Handlingsplanen for Oslopakke 3 2015-2018 sies det at det vil gi to nye avganger i kvarteret gjennom sentrum, som da kan brukes til Fornebubanen på vestsiden og til nye doble avganger på østsiden. Samlet blir det 36 avganger i timen, eller ni i kvarteret. Men nytt signalsystem kan ikke garantere 36 avganger, og heller ikke 30, faktisk.

Ikke rom for forsinkelser

Det som setter grenser for hva som går i praksis, er hvor store avvik i forhold til ruten som normalt kan oppstå.

Avvikene skyldes at det tar lengre tid å få folk av og på toget på stasjonene enn det ruten tilsier, at toget skal skifte fører på Tøyen, at det blir forsinkelser i forbindelse med kontroll, tekniske problemer, og ikke minst at togene ikke ankommer tunnelen til den tiden de skal.

Dersom togene er pakket for hardt, vil avvikene forplante seg bakover til neste tog. I siste instans kan det ødelegge hele tidstabellen.

Disse problemene øker hvis en ikke har en ruteplan der alle tog kommer inn i tunnelen med samme tidsavstand. Men det kan være vanskelig å få til. Derfor er det bare erfaring som kan si hvor tett togene kan pakkes.

De planene som finnes for økt kapasitet i tunnelen har altså ingen, eller i beste fall en svært usikker virkning. Overgang til 10— eller 12-minuttersruter vil kunne øke kapasiteten i tunnelen med to avganger i timen, men det vil likevel gi forverring for de fleste linjene som har doble avganger i dag.

Finnes det i det hele tatt en løsning for å unngå at Lambertseterbanen må tilbake til enkle avganger neste år, må Ruter og Sporveien nå kunne fortelle oss hvordan det kan skje. Eller må vi leve på ubestemt tid med stadig fullere baner og stadig mer gjennomgangstrafikk på veiene?

Ny tunnel gjennom sentrum

Egentlig finnes det vel bare én løsning, og det er en ny tunnel gjennom sentrum. Skal vi få det til før både T-banen og veinettet er sprengt, må det bevisst gis prioritet foran andre investeringer.

Partiene i Oslo må altså utsette eller droppe sine yndlingsprosjekter.

I mellomtiden må politikerne i de tre sørlige bydelene stå opp og si nei til videre boligbygging i sør før T-banekapasiteten blir bedre. Det gjelder også byggeplaner i Follo som er basert på innfartsparkering langs våre T-banelinjer.

Byrådet får heller bite i det sure eplet og konsentrere utbyggingen i de nærmeste årene der hvor det fremdeles finnes sitteplasser på banen, det vil si på vestkanten.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.